Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24VA97ES053 Estratègies d'avaluació en les classes de llengües
(a distància) 03/06/2024 08/07/2024 30 Realització
24HS88IN055 Com jugar amb Dret Penal i aprendre Cultura Jurídica i Democràtica
(a distància) 10/06/2024 02/07/2024 20 Realització
24HS88IN057 Aprendre finances i consum responsables en l'ESO és possible
(a distància) 10/06/2024 07/07/2024 20 Realització

1