Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24AE96IN060 Integració del ioga: cap a noves situacions d'aprenentatge en Educació Física
Castelló De La Plana 15/03/2024 16/03/2024 8 Confirmació

1