Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24GA11EI014 Iniciació a l'escriptura: situacions d'aprenentatge comunicatives i funcionals per construir la llengua escrita a l'Educació Infantil
(a distància) 09/09/2024 30/09/2024 20 Inscripció
24GA75IN004 Europa a les aules: oportunitats del programa Erasmus+
(a distància) 11/09/2024 23/10/2024 30 Inscripció
24SP51ID011 Ensenyament d'idiomes en modalitat semipresencial i a distància per a docents d'EOI: nivell bàsic
(a distància) 16/09/2024 18/10/2024 20 Inscripció
24HS88EP036 ODS. Nous reptes en l'educació en valors
(a distància) 17/09/2024 20/10/2024 30 Inscripció
24GA66EA004 Foment lector a l'FPA
(a distància) 23/09/2024 28/10/2024 20 Inscripció
24GA97IN027 H5P: transforma el teu contingut en una experiència interactiva
(a distància) 23/09/2024 11/11/2024 30 Inscripció
24GA97IN028 Eines per a la Flipped Classroom
(a distància) 23/09/2024 04/11/2024 30 Inscripció
24HS88EP035 Creació de recursos per a l'àrea de Coneixement del Medi en Aules
(a distància) 24/09/2024 27/10/2024 30 Inscripció
24CD47ES001 Programació de dispositius mòbils
(a distància) 30/09/2024 10/11/2024 30 Inscripció
24CD47ES002 Programació en llenguatges d'alt nivell: Python
(a distància) 30/09/2024 10/11/2024 30 Inscripció
24HS98EP016 CURRÍCULUM. Creació de projectes interdisciplinaris a l'aula de primària
(a distància) 01/10/2024 16/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN010 PortalEdu: allojament de l'espai web de centre
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN012 Gestors de cursos en línia: Aules inicial
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN013 Gestors de cursos en línia: Aules mitjà
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN014 Multimèdia. Fem vídeo des de zero
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN016 Eines bàsiques de les TIC per a la docència
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN018 Ciberconvivència i ús responsable d'Internet
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24CD97IN019 Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula
(a distància) 07/10/2024 17/11/2024 30 Inscripció
24GA96IN005 Crea(c)tivitat(s) per a l'aula de música
Gandia 21/10/2024 11/11/2024 20 Inscripció
24CD97IN017 Funcionalitats i eines bàsiques del Centre Digital Col·laboratiu
(a distància) 21/10/2024 17/11/2024 20 Inscripció

1