Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
23SP47IN024 Formació inicial per a la coordinació TIC
(a distància) 11/12/2023 06/02/2024 30 Confirmació

1