Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24EL60IN004 Drets, obligacions i responsabilitats dels docents
(a distància) 16/09/2024 17/11/2024 30 Inicial
24EL74IN009 EDUSALUT. Alimentació saludable
(a distància) 18/09/2024 30/10/2024 30 Inicial
24EI11EI005 Recursos per a un aprenentatge manipulatiu en Educació Infantil
(a distància) 18/09/2024 13/11/2024 30 Inicial
24EL77IN007 Discalcúlia: concepte, avaluació i intervenció
(a distància) 18/09/2024 16/10/2024 15 Inicial
24EL97IN023 El vídeo amb OBS com a recurs didàctic
(a distància) 23/09/2024 03/11/2024 30 Inicial
24EL97IN024 Creació i edició d'imatges digitals
(a distància) 23/09/2024 03/11/2024 30 Inicial
24EI11EI010 Aferrament infantil i pedagogia Reggiana: escoltant les necessitats dels infants en les aules d'Educació infantil
(a distància) 26/09/2024 28/11/2024 30 Inicial
24EL51IN008 Exciting activities for challenging times: bateria de recursos didàctics per al professorat d'anglés
(a distància) 01/10/2024 12/11/2024 30 Inicial
24EL11EI021 Documentació pedagògica: introducció a la documentació en l'Educació Infantil
Elda 01/10/2024 22/10/2024 10 Inicial
24EI11EI008 Disseny i creació de recursos gràfics per a l'aula d'Educació Infantil
(a distància) 14/10/2024 24/11/2024 30 Inicial
24EL99IN048 DUA: principis bàsics en la planificació didàctica i en la pràctica docent
(a distància) 15/10/2024 12/11/2024 28 Inicial
24EL99IN010 Recursos per a treballar la consciència fonològica a l'aula
Elda 17/10/2024 14/11/2024 20 Inicial
24EL74IN010 EDUSALUT. Salut evolutiva. Què espera el cos de nosaltres?
(a distància) 06/11/2024 20/11/2024 9 Inicial

1