Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
23AE96EP105 REC RÀDIO EXPRESSIÓ CREATIVA. Recursos creatius per a l'experimentació radiofònica
València 23/09/2023 25/05/2024 30 Realització
23AE96EI106 SAPO. MANUAL PER A SALTAR DE MÓN. Recursos creatius per a l'experimentació amb l'àlbum il·lustrat
València 23/09/2023 25/05/2024 30 Realització
23AE96ES107 IMAGINAR UN FUTUR, PINTAR UNA PARET. Recursos creatius per a l'experimentació amb la pintura mural
València 23/09/2023 25/05/2024 30 Realització
23CT72IN003 Treballant en xarxa per la sostenibilitat-23-24
(a distància) 24/10/2023 30/04/2024 30 Realització
23VA77IN017 Aules Transformadores. Estratègies i recursos per al treball en entorns innovadors d'aprenentatge
(a distància) 25/10/2023 22/05/2024 20 Realització
23CT77IN064 DESAFIAMENTS ESERO. La ciència i la tecnologia aeroespacial a l'aula
(a distància) 06/11/2023 01/07/2024 30 Realització
23AL76IN018 Gramàtica de construccions: una proposta comunicativa d'ensenyament-aprenentatge dels pronoms febles
(a distància) 04/12/2023 27/05/2024 20 Realització
24CT08EP003 Metodologies actives en l'àrea de Coneiximent del Medi
(a distància) 15/01/2024 10/03/2024 40 Realització
24TO88IN001 Aules Transformadores. Acompanyament a equips docents en el seu procés d'innovació (nivell 1)
Torrent 15/01/2024 10/06/2024 20 Realització
24IN74IN002 EDUSALUT. Protegir la salut mental en l'aula des de l'acció tutorial. 3a edició
(a distància) 17/01/2024 12/03/2024 20 Realització
24HS88IP034 Educació financera per a menuts i no tan menuts
(a distància) 17/01/2024 05/03/2024 35 Realització
24EI98EI004 CURRÍCULUM. Escola de Màgia. Metodologia per a situacions d'aprenentatge
València 18/01/2024 27/03/2024 30 Realització
24AL11EI007 Eines per investigar
(a distància) 18/01/2024 10/03/2024 25 Realització
23AL66EA004 Treball en xarxa per a renovar l'FPA (VI): currículum i interdisciplinarietat
Calp 22/01/2024 06/05/2024 20 Realització
24CT98EP001 CURRICULUM. Programació en l'àmbit científic per a Educació Primària
(a distància) 22/01/2024 03/03/2024 30 Finalitzat
24HS97IN001 Creació de materials didàctics: H5P en Aules
(a distància) 22/01/2024 03/03/2024 30 Finalitzat
24HS97IN002 Situacions d'aprenentatge del Projecte EDIA
(a distància) 22/01/2024 03/03/2024 30 Finalitzat
24EI98EI003 CURRÍCULUM. Anatomia del Currículo d'Educació Infantil
(a distància) 23/01/2024 16/04/2024 30 Realització
24AL59IN001 COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC (AL)
(a distància) 24/01/2024 06/03/2024 12 Realització
24AL97EP034 Aventura educativa: gamificació i TIC a l'aula
(a distància) 24/01/2024 13/03/2024 30 Realització

1 2 3 Següent >>