Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24AE96IN023 Aula Ciclista: projecte de ciclisme en el centre educatiu
Rafal 05/03/2024 23/03/2024 30 Participants
24AL74IN001 EDUSALUT.Primers auxilis aplicats a l'aula
Alacant 08/03/2024 16/03/2024 20 Confirmació
24AE96EP081 Pràctica del flabiol a l'escola
Alcoi 08/03/2024 09/03/2024 8 Participants

1