Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24AL99IN065 Desenvolupament comunicatiu en l'alumnat amb sordceguesa congènita
Alacant 07/03/2024 21/03/2024 9 Confirmació
24AL96IN010 IV Jornades Primavera Musical
(a distància) 07/03/2024 26/03/2024 12 Confirmació
24AL74IN001 EDUSALUT.Primers auxilis aplicats a l'aula
Alacant 08/03/2024 16/03/2024 20 Confirmació
24AL99IN064 VIII Jornades sobre Dany Cerebral Adquirit infantil. Nous reptes, noves estratègies
Sant Vicent Del Raspeig 13/03/2024 14/03/2024 10 Confirmació

1