Servicio de Formación del Profesorado
Confirmación septiembre CCDM 2020
NIF/DNI/NIE:

Confirmació d'aspirants a les proves conduents a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Instruccions:

-DNI/NIF: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.
-NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Per a consultar dubtes sobre la convocatòria: ayudasformacion@gva.es