Servei de Formació del Professorat
Consulta notes CCDM-2019 Setembre (Proves Lliures)
DNI

Instruccions:

  • DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.
  • NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Qualificacions:

  • PART ESCRITA: Puntuació sobre 100. Apte/a: 60 punts o més.
  • PART ORAL: Puntuació sobre 30. Apte/a: 18 punts o més.

Al·legacions:

El personal aspirant qualificat com a "No apte/a" podrà interposar una al·legació per registre d'entrada dirigida a la Subdirecció General de Formació del Professorat.

Les al·legacions hauran de ser presentades en el registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en els registres de les Direccions Territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini : del 4 de novembre fins al 13 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).

*Una vegada registrada l'al·legació i per agilitzar la seua tramitació, s'ha d'enviar còpia de la mateixa al correu ayudasformacion@gva.es

Expedició dels certificats:

Per a poder expedir el certificat de Capacitació en Valencià i el Certificat de Diploma de Mestre de Valencià, el personal participant haurà de tenir enregistrats a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià els requisits previs tal com s'especifica en el punt 3 de l'annex I de la convocatòria de 27 de maig de 2019:

  • C1/Mitjà (per a la titulació administrativa de Certificat de Capacitació en Valencià).
  • C2/Superior i Capacitació en Valencià (per a la titulació administrativa de Diploma de Mestre de Valencià).

Aquests certificats s'enviaran al compte de correu gva de l'aspirant. Cas que no es dispose de correu docent s'enviarà al compte de correu que es va fer constar en la inscripció de participació.