Servei de Formació del Professorat
Cursos JQCV: Llistat definitiu
0+DNI (sense lletra final)

Instruccions:

DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros entra la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

MOTIUS D'EXCLUSIÓ:

La NO confirmació implica la pèrdua de plaça en el curs.

Sol·licituds admeses:

Poden prémer sobre el títol del curs per tal d'accedir a tota la informació sobre la data d'inici i el lloc de realització. 

Cursos anul·lats:

Si el curs està suprimit per falta d'inscripció, esperen i contactarem amb vostés per modificar la seua sol·licitud i procedir a la reubicació.

Per a més informació pot consultar la convocatòria dels cursos.

Per a qualsevol consulta pot utilitzar el correu cefire@gva.es