Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Prevenció de riscos laborals"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24SP68EI001 Formació en prevenció de riscos laborals especialitzada en Educació Infantil
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 20 Inscripció
24SP68EP002 Formació en prevenció de riscos laborals especialitzada en Educació Primària
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 20 Inscripció
24SP68ES003 Formació en prevenció de riscos laborals especialitzada en Educació Secundària Obligatòria
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 20 Inscripció
24SP68BX004 Formació en prevenció de riscos laborals especialitzada en Formació Professional i Batxillerat
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 20 Inscripció
24SP68IN005 Formació en prevenció de riscos laborals per a membres d'equips directius de centres educatius
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 30 Inscripció
24SP68IN006 Formació en prevenció de riscos laborlas per a delegats i delegades de prevenció i membres dels comités de seguretat i salut
(a distància) 15/04/2024 15/05/2024 30 Inscripció
24SP68IN007 Formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals
(a distància) 15/04/2024 07/06/2024 20 Inscripció

1