Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Humanístic"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24HS88IN016 Ciències Socials per al segle XXI des de la LOMLOE. Formar ciutadans i ciutadanes crítics i participatius
(a distància) 15/01/2024 25/02/2024 30 Inscripció
24TO88IN001 Aules Transformadores. Acompanyament a equips docents en el seu procés d'innovació (nivell 1)
Torrent 15/01/2024 10/06/2024 20 Inscripció
24XA88IN001 Aprenentatge cooperatiu: influència en l'aprenentatge de l'alumnat
(a distància) 16/01/2024 27/02/2024 30 Inscripció
24XA88IN002 Ciutadania crítica mitjançant els audiovisuals
(a distància) 16/01/2024 27/02/2024 30 Inscripció
24XA88IN003 Canviant els espais per a millorar l'aprenentatge
(a distància) 16/01/2024 27/02/2024 30 Inscripció
24XA88IN004 Neurociència aplicada a l'ensenyament
(a distància) 16/01/2024 27/02/2024 30 Inscripció
24XA88IN005 Ciberseguretat a les nostres finances personals: aprendre a protegir-se
(a distància) 16/01/2024 27/02/2024 30 Inscripció
24HS88IN005 Filòpolis IX. Seminari permanent de filosofia política
(a distància) 18/01/2024 15/02/2024 10 Inscripció
24HS88IN007 IV Seminari de Filosofia Càtedra Blasco: "10 filòsofes contemporànies"
València 19/01/2024 24/05/2024 30 Inscripció
24HS98IN001 CURRÍCULUM. Una lectura crítica dels autors de Hª de la Filosofia LOMLOE I
Alacant 19/01/2024 20/01/2024 12 Inscripció
24HS88IN008 Psicologia bàsica per a docents
Alacant 23/01/2024 13/02/2024 10 Inscripció
24GA88IS001 Itinerari historicodidàctic a Gandia: murals i art al carrer
Gandia 26/01/2024 27/01/2024 10 Inscripció
24HS88IN013 Jocs de rol a l'aula d'humanitats. Aplicació pràctica
(a distància) 29/01/2024 24/03/2024 35 Inscripció
24VA88IN001 Perspectives didàctiques en l'ensenyament de l'Holocaust a partir dels valors humans
València 05/02/2024 14/02/2024 12 Inscripció
24HS98IN003 CURRÍCULUM: Clàssiques ad futurum II: experiencies i situacions d'aprenentatge
(a distància) 21/02/2024 07/03/2024 8 Inscripció
24HS98IN008 CURRÍCULUM. Una lectura crítica dels autors de Hª de la Filosofia LOMLOE II
Alacant 01/03/2024 02/03/2024 12 Inscripció

1