Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Formació de persones adultes"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
23AL66EA004 Treball en xarxa per a renovar l'FPA (VI): currículum i interdisciplinarietat
Calp 22/01/2024 06/05/2024 20 Inscripció
24XA66EA002 Creació de materials mitjançant eines digitals
(a distància) 05/02/2024 04/03/2024 30 Inscripció
24GA66EA001 Habilitats per a la vida: soft skills a l'aula d'FPA
Gandia 09/02/2024 23/02/2024 20 Inscripció

1