Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Educació Infantil"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24EI11EI005 Recursos per a un aprenentatge manipulatiu en Educació Infantil
(a distància) 18/09/2024 13/11/2024 30 Inicial
24EI11EI010 Aferrament infantil i pedagogia Reggiana: escoltant les necessitats dels infants en les aules d'Educació infantil
(a distància) 26/09/2024 28/11/2024 30 Inicial
24EI11EI008 Disseny i creació de recursos gràfics per a l'aula d'Educació Infantil
(a distància) 14/10/2024 24/11/2024 30 Inicial

1