Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Educació Infantil"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
24EI11EI018 Intercanvi d'experiències a les aules de 2 a 3 anys en els centres d'Infantil i Primària
València 02/07/2024 03/07/2024 9 Confirmació
24EI11EI006 IX Jornades Magisteri. Investigant cap a nous entorns d'aprenentatge
València 10/07/2024 11/07/2024 10 Confirmació

1