Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 21IC66EA003 - La diversitat en FPA: una perspectiva socioeducativa per a la inclusió
Ofertat per interCEFIRE
Dades generals
Formació d´adults
12 de novembre de 2021
14 de gener de 2022
20 hores
52 (57 inscripcions realitzades)
semipresencial
Terminis D'inscripció
7 d'octubre de 2021
7 de novembre de 2021
10 de novembre de 2021
12/11/2021 - 09:30 a 13:30
19/11/2021 - 09:30 a 13:30
03/12/2021 - 09:30 a 12:30
14/01/2022 - 09:30 a 12:30
Ponents
Veronica Quiles Garcia
Aurelia Rubio Clemente

Objectius
 • Difondre propostes metodològiques innovadores.
 • Proporcionar estratègies de pràctiques docents en contextos socioeducatius diversos.
 • Objectius específics

 • Conéixer i atendre la diversitat als centres de Formació de Persones Adultes (FPA).
 • Promoure una educació inclusiva en els centres d'FPA.
 • Introduir la mirada interseccional en la pràctica educativa.
 • Proporcionar estratègies i recursos per abordar la diversitat a l'aula d'FPA.
Continguts
 • Adaptació de propostes metodològiques a contextos educatius diversos.
 • Aplicació d'estratègies docents adequades a aules diverses.
 • Continguts específics

 • Conceptes bàsics relacionats amb la diversitat i la inclusió socioeducativa en l'FPA:
 • Escola inclusiva.
 • Coeducació.
 • Paradigma de gènere.
 • Diversitat cultural.
 • DUA (Disseny Universal d'Aprenentatge).
 • Estratègies i recursos per abordar la diversitat a l'aula d'FPA:
 • Barreres per a l'aprenentatge.
 • Detecció i estratègies per a eliminar-les.
 • Interseccionalitat.
 • Atenció a les necessitats específiques de suport educatiu.
 • Pla d'actuació personalitzat.
Dirigit A
  • Professorat d'FPA i personal docent d'altres etapes educatives que treballa amb persones adultes.
  Condicions
   • Se seleccionarà d'acord amb l'ordre de prioritat següent:
   • 1) Professorat d'FPA, seguint l'ordre d'inscripció, una vegada confirmada l'assistència.
   • 2) Professorat d'EOI i FP.
   • 3) Mestres de primària i professorat d'ensenyament secundari.
   • En el cas del personal docent d'etapes educatives diferents a l'FPA, es donarà prioritat, per aquest ordre, al professorat funcionari de carrera, professorat en pràctiques i professorat interí.
   Observacions
    • Curs de modalitat semipresencial de 20 hores de durada, amb 10 hores síncrones d'acord amb aquesta distribució:
    • Sessió 1: sessió presencial, desdoblada en dos, el dia 12 de novembre de 2021 per a les persones participants adscrites a la demarcació territorial d'Alacant, al CFPA Barri Tómbola (Alacant), i el dia 19 de novembre de 2021 per a aquelles adscrites a les demarcacions territorials de Castelló i València al CEFIRE de València (València).
    • Sessió 2: primera sessió síncrona per videoconferència el dia 3 de desembre de 2021.
    • Sessió 3: segona sessió síncrona per videoconferència el dia 14 de gener de 2022.
    • La sessió amb què s'obri el curs es realitzarà en horari de 9.30 a 13.30 hores, mentre que les dues sessions programades per videoconferència tindran lloc en horari de 9.30 a 12.30 hores.
    • Les 10 hores restants es realitzaran de forma virtual mitjançant la plataforma Moodle.
    Termes Consultar inscripcions