Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IN039 - Aplicacions de la intel·ligència artificial a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
13 de maig de 2024
30 de juny de 2024
30 hores
90 (més de 180 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
18 d'abril de 2024
1 de maig de 2024
8 de maig de 2024
Ponents
Carlos Miguel Domínguez Sepulveda
Santiago Dominguez Sepulveda

Objectius
 • Promoure estratègies que faciliten l'abordatge de desafiaments i la resolució de problemes mitjançant el pensament computacional, la intel·ligència artificial o la robòtica així com a través d'altres tecnologies digitals, valorant críticament les implicacions ètiques i ecosocials
 • Introduir al món de la docència la intel·ligència artificial.
 • Analitzar l'impacte a la societat de la IA.
 • Descobrir com utilitzar ChatGPT per millorar la comunicació i l'ensenyament.
 • Aprendre a dissenyar unitats didàctiques, resumir textos i obtindre recursos educatius que enriquisquen el nostre repertori com a docents.
 • Generar mitjançant IA preguntes per als nostres alumnes sobre qualsevol tema.
 • Analitzar arxius PDF per a extraure informació.
 • Crear imatges de diversos estils mitjançant IA.
 • Traduir textos de manera simultània.
 • Comprovar l'intuïtiu que pot arribar a ser crear presentacions visuals i pàgines web mitjançant IA.
 • Transcriure els textos dels vídeos de manera automàtica.
 • Facilitar estratègies que afavoreixen la selecció, disseny, adaptació, ús, avaluació i compartició de recursos educatius digitals.
Continguts
  • Introducció a la intel·ligència artificial.
  • Aplicacions de la IA en l'educació.
  • Xat GPT: ús en profunditat.
  • Recursos de la IA per a l'ensenyament.
  • Generació automàtica de diapositives mitjançant IA.
  • Generació d'imatges mitjançant IA.
  • Anàlisis de textos mitjançant IA.
  • Fulls de càlcul: com integrar la IA.
  • Desafiaments ètics i legals.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     Termes Consultar inscripcions