Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL66IN004 - VI Jornades d'intercanvi d'experiències educatives a Sant Vicent del Raspeig
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Formació d´adults
28 de juny de 2024
1 de juliol de 2024
10 hores
100 (130 inscripcions realitzades)
IES "Gaia" 
Sant Vicent Del Raspeig (Alacant)
Terminis D'inscripció
1 d'abril de 2024
2 de juny de 2024
12 de juny de 2024
28/06/2024 - 09:00 a 14:00
01/07/2024 - 09:00 a 14:00
Ponents
Joaquim Nebot Navarro
Aranzazu Pastor Toledano
Nuria Fuentes Vercher
Pedro Antonio Martinez Ortiz

Objectius
 • Divulgar experiències educatives sobre propostes d'intervenció a l'aula.
 • Presentació de materials per a treballar a l'aula.
 • Objectius específics

 • Posar en contacte i crear xarxes entre el professorat.
 • Ser un lloc de trobada per a docents que vulguen iniciar alguna activitat formativa comuna per al pròxim curs o que vulguen realitzar algun projecte col·laboratiu entre centres.
 • Donar visibilitat i compartir experiències didàctiques o d'organització als centres.
 • Intercanviar experiències entre el professorat de diferents etapes educatives.
 • Difondre i reflexionar sobre bones pràctiques i innovació educativa.
 • Donar visibilitat a les experiències innovadores que ja transformen els projectes educatius dels centres.
Continguts
 • Comunicació oral de les experiències didàctiques seleccionades.
 • Discussió i debat sobre la millora de la pràctica docent a través de les experiències presentades.
 • Continguts específics

 • Presentacions d'experiències educatives en totes les etapes d¿ensenyament no universitari.
 • Presentacions d'experiències d'organització als centres docents.
 • Presentacions sobre l'ús de les tecnologies educatives.
 • Presentacions sobre participació en diferents projectes educatius.
Dirigit A
  • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
  • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
  • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
  Condicions
   • 1.Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
   • 2.Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
   • 3.Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
   • a) Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
   • b) Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
   • c) Personal inscrit en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
   • d) Resta del professorat.
   Observacions
    • Activitat formativa presencial de 10 hores.
    • El personal de borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participacio de l'activitat.
    • Tindran preferència de participació en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat. (Orde 65/2012)
    • Certificacio: l'obtenció de l'apte implica l'assistència al 85% de les hores de formació programades.
    • Aquesta acció formativa parteix de la iniciativa del centre IES Gaia de Sant Vicent del Raspeig i del CEFIRE d'Alacant per a l'intercanvi d'experiències didàctiques de totes les etapes educatives no universitàries (EI, EP, Secundària, Batxillerat, FP, FPA, EOI i ERE) i està organitzada amb la col·laboració de l'ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. L'activitat formativa està oberta a la inscripció de professorat de tot arreu fins a completar el nombre màxim de participants.
    Termes Consultar inscripcions