Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 24SP74IN001 - Son: impacte en la salut i el rendiment escolar
Ofertat per Subdirecció General de Formació del Professorat
Dades generals
Promoció de la salut escolar
25 d'abril de 2024
23 de maig de 2024
25 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
València (València)
Sara Sanchez Puchades 
Terminis D'inscripció
27 de març de 2024
12 d'abril de 2024
18 d'abril de 2024
25/04/2024 - 17:30 a 19:30
07/05/2024 - 17:30 a 20:30
09/05/2024 - 17:30 a 20:30
14/05/2024 - 17:30 a 20:30
16/05/2024 - 17:30 a 20:30
21/05/2024 - 17:30 a 20:30
23/05/2024 - 17:30 a 20:30
Ponents
Jose Diaz Cervera
Francisco Javier Perea Lopez
Claudio Nieto Maestre
Maria Carmen Jimenez Garcia
Gonzalo Pin Arboledas

Objectius
  • Aquest curs està organitzat conjuntament per la DG d'Innovació i Inclusió Educativa, la DG de Personal (Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació) i la DG de Salut Pública (Conselleria de Sanitat).
  • Objectius:
  • Promoure l'educació per a la salut formant en cronobiologia i son a professionals de l'educació i la sanitat, de manera conjunta, per a desenvolupar sinergies de salut des de totes dues perspectives.
  • Dotar a docents i sanitaris dels coneixements teòrics bàsics que els permeten valorar la importància de cuidar el son d'alumnes i pacients, els seus trastorns més freqüents i les conseqüències que tenen sobre la salut integral, la conducta i l'aprenentatge.
  • Facilitar ferramentes de diagnòstic precoç de les dificultats amb el son dins de l'àmbit escolar.
  • Implementar mesures de prevenció i d'educació de l'hàbit saludable del somni en el procés d'ensenyament aprenentatge.
  • Fomentar la coordinació del personal docent i sanitari en esta àrea de la salut.
  • Les sessions seran impartides per personal docent i personal sanitari.
  Continguts
   • MÒDUL I: Fonaments fisiològics del somni en l'alumnat. Evolució dels patrons del son durant la infància-adolescència. Avaluació del soni identificació de signes de sospita en centres de salut i centres educatius.
   • MÒDUL II: Cronobiologia. Conceptes bàsics en relació amb l'evolució des del naixement fins a l'adolescència. Cronoaprenentatge en les diferents etapes.
   • MÒDUL III: Trastorns del son de l'alumnat: visió genèrica en relació amb l'aprenentatge.
   • MÒDUL IV: Conseqüències dels trastorns del son en la salut integral i impacte en el rendiment escolar.
   • MÒDUL V-VI: Son i escolaritat. Cronoaprenentatge en les diferents etapes: la seua mútua influència i accions des del centre educatiu i el sanitari
   • MÒDUL VII: Discussió de propostes d'actuació elaborades per equips mixtos formats per docents i sanitaris per a fomentar en l'alumnat hàbits de vida saludables relacionats amb el somni.
   • Ponents: personal docent i sanitari
   Dirigit A
    • Personal docent i personal tècnic educatiu d'Educació Infantil (2n cicle), Ed. Primària i Educació Secundària amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
    • Personal docent i personal tècnic educatiu d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
    • Personal d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
    Condicions
     • 1. Professorat de les especialitats d'Educació Infantil (2n cicle), Ed.Primària i Educació Secundària relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
     • 2. Orde d'inscripció * seguint el següent criteri:
     • Personal docent d'Educació Infantil (2n cicle), Ed.Primària i Ed. Secundària en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
     • Personal tècnic educatiu d'Educació Infantil (2n cicle), Ed.Primària i Ed. Secundària en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
     • Personal d'Educació Infantil (2n cicle), Ed.Primària i Ed. Secundària inscrit en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
     • Resta del professorat.
     • *Les places es repartiran equitativament entre participants de les tres etapes educatives.
     Observacions
      • MÒDUL I. 25 d'abril. Sessió presencial. De 17.30 a 19.30
      • MÒDUL II. 7 de maig. Sessió en línia. De 17.30 a 20.30
      • MÒDUL III. 9 de maig. Sessió en línia. De 17.30 a 20.30
      • MÒDUL IV. 14 de maig. Sessió en línia. De 17.30 a 20.30
      • MÒDUL V. 16 de maig. Sessió en línia. De 17.30 a 20.30
      • MÒDUL VI. 21 de maig. Sessió presencial. De 17.30 a 20.30
      • MÒDUL VII. 23 de maig. Sessió presencial. De 17.30 a 20.30
      • Els participants formaran grups de treball mixtos i elaboraran propostes de les accions a desenvolupar a les aules i disposaran de material de lectura i altres recursos en una aula virtual Moodle. El treball en equip juntament amb la revisió del material disponible computarà un total de 5 hores.
      Termes Consultar inscripcions