Servei de Formació del Professorat
Jornades 24GA76IN006 - Safor de Lletres VI. La Plaça del Llibre
Ofertat per CEFIRE de Gandia
Dades generals
General àmbit lingüístic
7 de maig de 2024
16 de maig de 2024
9 hores
50 (72 inscripcions realitzades)
Biblioteca Central De Gandia 
Gandia (València)
Terminis D'inscripció
22 de març de 2024
1 de maig de 2024
5 de maig de 2024
07/05/2024 - 16:30 a 19:30
09/05/2024 - 16:30 a 19:30
16/05/2024 - 16:30 a 19:30
Ponents
Juli Capilla Fuentes
Olga Gargallo Barea
Maria Ines Ots Machi
Irene Machi Solar
Irene Rodrigo Martínez
Pau Alabajos Ferrer
Andreu Valor Insa
Eva Maria Denia Moreno
Irene Mira Navarro

Objectius
 • Fomentar l'hàbit de la lectura.
 • Elaborar recursos i desenvolupar estratègies que afavorisquen la lectura.
 • Afavorir l'intercanvi d'experiències i recursos en el camp de l'animació lectora.
 • Crear el gust i el plaer per la lectura.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Planificar i desenvolupar tasques, reptes i projectes de lectura.
 • Dissenyar propostes d'aprenentatge competencials.
 • Explorar les relacions entre la literatura i la música, i la seua aplicació didàctica.
 • Crear situacions d'aprenentatge en les àrees lingüístiques i artístiques.
Continguts
 • Tècniques, estratègies i recursos d'animació lectora.
 • Metodologies per fomentar l'hàbit lector.
 • CONTINGUTS ESPECÍFICS
 • Aproximació als nostres autors de poesia.
 • Propostes didàctiques per al foment de la lectura.
 • Disseny de situacions d'aprenentatge en les àrees lingüístiques i artístiques.
Dirigit A
  • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
  • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
  • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i que aquest personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
  Condicions
   • S'elaborarà el llistat de participants per ordre d'inscripció havent confirmat la participació.
   Termes Consultar inscripcions