Servei de Formació del Professorat
Taller 24IN74IN008 - EDUSALUT. Actuacions dels professionals de l'orientació en situacions de crisis
Ofertat per CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva
Dades generals
Promoció de la salut escolar
29 d'abril de 2024
20 de maig de 2024
12 hores
500 (613 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
13 de març de 2024
18 d'abril de 2024
25 d'abril de 2024
29/04/2024 - 16:30 a 19:30
02/05/2024 - 16:30 a 19:30
06/05/2024 - 16:30 a 19:30
20/05/2024 - 16:30 a 19:30
Ponents
Ana Ester Escrig Monferrer

Objectius
  • OBJECTIU GENERAL:
  • Dotar als orientadors i orientadores d'eines per actuar en situacions de crisis.
  • OBJECTIUS ESPECÍFICS:
  • Proporcionar als equips d'orientació educativa els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a donar suport al professorat, alumnat i famílies en situacions de desastre i emergència.
  • Aprendre tècniques d'acompanyament i suport emocional a víctimes i famílies en situació de crisi.
  • Aprendre a transmetre les tècniques de suport i acompanyament emocional als equips docents.
  • Desenvolupar habilitats comunicatives efectives davant situacions d'emergència.
  Continguts
   • CONTINGUTS ESPECÍFICS:
   • Intervenció en emergències.
   • Intervencions d'urgència o crisi. Aplicació pràctica.
   • El dol.
   • La resiliència.
   • Defusing i debriefing.
   Dirigit A
    • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
    • Esta formació està destinada a professorat de l'especialitat d'orientació educativa.
    Condicions
     • Per a poder realitzar-se l'activitat, el llistat definitiu de persones confirmades haurà de superar el 85% de les places oferides.
     Observacions
      • Professorat de l'especialitat d'orientació educativa.
      • Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
      • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
      • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
      • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
      • Resta del professorat.
      • Aquest taller es desenvoluparà EN LÍNIA: Les sessions síncrones seran els dies:
      • 29-04-2024
      • 02-05-2024
      • 06-05-2024
      • 20-05-2024
      • En horari de 16'30 a 19'30 hores.
      Termes Consultar inscripcions