Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IN038 - Aplicacions de la intel·ligència artificial a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
22 d'abril de 2024
9 de juny de 2024
30 hores
90 (més de 180 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
9 d'abril de 2024
16 d'abril de 2024
Ponents
Santiago Dominguez Sepulveda
Carlos Miguel Domínguez Sepulveda

Objectius
 • Promoure estratègies que faciliten l'abordatge de desafiaments i la resolució de problemes mitjançant el pensament computacional, la intel·ligència artificial o la robòtica així com a través d'altres tecnologies digitals, valorant críticament les implicacions ètiques i ecosocials
 • Introduir al món de la docència la intel·ligència artificial.
 • Analitzar l'impacte a la societat de la IA.
 • Descobrir com utilitzar ChatGPT per millorar la comunicació i l'ensenyament.
 • Aprendre a dissenyar unitats didàctiques, resumir textos i obtindre recursos educatius que enriquisquen el nostre repertori com a docents.
 • Generar mitjançant IA preguntes per als nostres alumnes sobre qualsevol tema.
 • Analitzar arxius PDF per a extraure informació.
 • Crear imatges de diversos estils mitjançant IA.
 • Traduir textos de manera simultània.
 • Comprovar l'intuïtiu que pot arribar a ser crear presentacions visuals i pàgines web mitjançant IA.
 • Transcriure els textos dels vídeos de manera automàtica.
 • Facilitar estratègies que afavoreixen la selecció, disseny, adaptació, ús, avaluació i compartició de recursos educatius digitals.
Continguts
  • Introducció a la intel·ligència artificial.
  • Aplicacions de la IA en l'educació.
  • Xat GPT: ús en profunditat.
  • Recursos de la IA per a l'ensenyament.
  • Generació automàtica de diapositives mitjançant IA.
  • Generació d'imatges mitjançant IA.
  • Anàlisis de textos mitjançant IA.
  • Fulls de càlcul: com integrar la IA.
  • Desafiaments ètics i legals.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     Termes Consultar inscripcions