Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IP036 - CURRÍCULUM. Competència Digital de l'alumnat en Educació Infantil i Primària
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
22 d'abril de 2024
9 de juny de 2024
30 hores
45 (més de 90 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a distància amb sessions presencials virtuals síncrones
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
9 d'abril de 2024
16 d'abril de 2024
22/04/2024
29/04/2024 - 17:30 a 19:00
27/05/2024 - 17:30 a 19:00
09/06/2024
Ponents
Carlos Miragall Colomar

Objectius
 • Promoure estratègies que milloren la competència digital de l'alumnat i fomenten l'ús crític i responsable de la tecnologia digital en el seu entorn educatiu, personal i social
 • Comprendre l'entorn d'Aules com a plataforma educativa.
 • Identificar la importància de la competència digital en l'educació actual.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip a través de mitjans digitals.
 • Promoure el benestar digital entre l'alumnat.
 • Explorar eines i plataformes per a la creació de contingut digital en Infantil i Primària.
 • Integrar les tecnologies de manera significativa en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Continguts
  • Presentació d'Aules: funcionalitats i avantatges.
  • Utilització de recursos multimèdia dins d'Aules.
  • Rellevància de la competència digital en l'educació del segle XXI.
  • El marc de referència de la competència digital: àrees i nivells.
  • Estratègies per al tractament eficient de la informació.
  • Coneixements bàsics sobre gestió de dades i privacitat.
  • Accés i ús de la identitat digital.
  • Ferramentes per a la col·laboració en línia: entorn Microsoft 365.
  • Ciberseguretat i prevenció.
  • Gestió del temps i l'ús equilibrat de les tecnologies.
  • Creació de materials educatius i interactius.
  • Col·laboració dels estudiants en la creació de continguts.
  • Integració de les TAC en les activitats d'aprenentatge.
  • Avaluació i retroalimentació en entorns digitals.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   • Formació dirigida a docents de les etapes d'Infantil y Primària.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància amb dues sessions síncrones obligatòries:
     • Sessió 1: Dilluns 29 d'abril de 17:30h-19h
     • Sessió 2: Dilluns 27 de maig de 17:30h-19h
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     Termes Consultar inscripcions