Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IN034 - Power Apps per a la docència
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
22 d'abril de 2024
16 de juny de 2024
40 hores
90 (més de 180 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a distància amb sessions presencials virtuals síncrones
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
8 d'abril de 2024
16 d'abril de 2024
22/04/2024 - 17:00 a 18:00
03/06/2024 - 17:00 a 18:30
16/06/2024
Ponents
Jorge Muruais Perez
Jose Manuel Aguilar ñiguez

Objectius
 • Facilitar estratègies que afavoreixen la selecció, disseny, adaptació, ús, avaluació i compartició de recursos educatius digitals
 • Conéixer què és Power Apps i les seues possibilitats per a gestionar dades i informació.
 • Conéixer els aspectes bàsics de l'edició d'aplicacions amb Power Apps.
 • Introduir-se en el llenguatge de fórmules de Power Apps.
 • Conéixer les funcionalitats de les llistes de SharePoint com a base de dades.
 • Construir una aplicació perquè l'alumnat puga gestionar una base de dades.
Continguts
  • Mòdul 1
  • Introducció a Power Apps i Power Platform.
  • La creació d'una aplicació a partir d'una base de dades.
  • El funcionament d'una aplicació de tres pantalles.
  • Introducció a Power Apps Studio.
  • Mòdul 2
  • Les taules de dades. Orígens de dades disponibles.
  • Introducció a l'aplicació Lists de SharePoint.
  • Els tipus de columnes en les llistes.
  • Configuracions bàsiques de les llistes.
  • Mòdul 3
  • Introducció als controls en Power Apps Studio.
  • Dades estàtiques i dades dinàmiques.
  • Les galeries en Power Apps.
  • El filtratge de les galeries. Les funcions Filter i StartsWith.
  • Les llistes desplegables. La funció Choices.
  • Mòdul 4
  • Pantalles.
  • Controls bàsics.
  • Etiquetes de text. Funció User.
  • Temes.
  • Icones i Botons. Funció Navigate.
  • Mòdul 5
  • Formularis d'edició.
  • Formularis de vista.
  • Reordenació de targetes de dades.
  • Mòdul 6
  • Entendre el concepte de Delegació en Power Apps.
  • Funcions delegables en SharePoint.
  • Estratègies per a evitar la delegació.
  • Mòdul 7
  • Els connectors en Power Apps.
  • Connectar bases de dades a la galeria.
  • Connectar bases de dades als formularis.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància amb sessions síncrones.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     • Cal conèixer l'entorn de Microsoft 365 i les seues aplicacions.

     • Banner de la formació
     Termes Consultar inscripcions