Servei de Formació del Professorat
Taller 24IN74IN006 - EDUSALUT. Acompanyament en situacions de crisis
Ofertat per CEFIRE Específic d'Educació Inclusiva
Dades generals
Promoció de la salut escolar
15 d'abril de 2024
25 d'abril de 2024
10 hores
750 (726 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
12 de març de 2024
8 d'abril de 2024
11 d'abril de 2024
15/04/2024 - 17:00 a 20:00
18/04/2024 - 17:00 a 20:00
22/04/2024 - 17:00 a 20:00
25/04/2024 - 17:00 a 20:00
Ponents
Maria Isabel Villaescusa Alejo
María Esmeralda Llorca Valmaña
Ana Ester Escrig Monferrer
Diana Montserrat Ferrer

Objectius
  • OBJECTIUS GENERALS:
  • Capacitar al professorat en la gestió de crisi i emergències escolars per a facilitar una atenció adaptada a diferents etapes de gestió i dol.
  • Fomentar el desenvolupament d'habilitats per a afrontar de manera eficaç tant emergències físiques com psicològiques en l'entorn educatiu.
  • Proporcionar eines a els i les docents en el desenvolupament de les competències socioemocionals de l'alumnat, mitjançant tutories afectives i estratègies adaptades als nivells d'educació infantil, primària i secundària.
  Continguts
   • CONTINGUTS ESPECÍFICS:
   • BLOCS
   • 1. Gestió de crisis en el centre escolar.
   • 2. Resposta en situació d'emergències físiques i psicològica.
   • 3. Estratègies d'aplicació a l'aula.
   • 3.1. Infantil i Primària.
   • 3.2. Educació Secundària.
   Dirigit A
    • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
    • REQUISITS ESPECÍFICS:
    • Professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària.
    Condicions
     • Per poder realitzar l'activitat, el llistat definitiu de persones confirmades haurà de superar el 85% de places ofertades.
     Observacions
      • Ordre d'inscripció seguint el següent criteri:
      • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
      • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
      • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
      • Resta del professorat.
      • El taller es desenvoluparà amb sessions síncrones els dies:
      • Dilluns 15 d'abril de 17.00 a 20.00 hores. Sessió comuna a totes les etapes educatives.
      • Dijous 18 d'abril de 17.00 a 20.00 hores. Sessió comuna a totes les etapes educatives.
      • Dilluns 22 d'abril de 17.00 a 20.00 hores. Sessió específica d'infantil i primària.
      • Dijous 25 d'abril de 17.00 a 20.00 hores. Sessió específica de centres de secundària.
      • IMPORTANT: Les sessions del 15 i 18 d'abril són comuns per a totes les etapes educatives i a la del 22 i 25 d'abril es triarà en funció de l'etapa educativa en la qual estigues interessat/da. No obstant això, es pot accedir a les dues últimes, sent la certificació del taller de 10 hores.
      Termes Consultar inscripcions