Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IN033 - EDUSALUT DIGITAL. Ús responsable i saludable front a la connectivitat digital de l'alumnat
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
22 d'abril de 2024
9 de juny de 2024
34 hores
90 (més de 180 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a distància amb sessions presencials virtuals síncrones
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
9 d'abril de 2024
16 d'abril de 2024
22/04/2024
23/04/2024 - 18:00 a 19:30
06/05/2024 - 18:00 a 19:30
13/05/2024 - 18:00 a 19:30
20/05/2024 - 18:00 a 19:30
09/06/2024
Ponents
Guillermo Cánovas Gaillemin

Objectius
 • Promoure estratègies que milloren la competència digital de l'alumnat i fomenten l'ús crític i responsable de la tecnologia digital en el seu entorn educatiu, personal i social
 • Conéixer les pautes necessàries per a promoure l'ús saludable de la tecnologia entre l'alumnat, tant a nivell físic com mental.
 • Conéixer els senyals que permeten previndre, identificar i afrontar el desenvolupament de trastorns relacionats amb l'ús abusiu i addictiu de ferramentes digitals.
 • Aprofundir en el coneixement de les formes de relació que estableix l'alumnat en l'entorn digital, amb especial atenció al desenvolupament de la gestió emocional en línia.
 • Reconéixer els mecanismes bàsics que intervenen en la relació dels menors d'edat amb les xarxes socials, així com en el desenvolupament de la seua identitat i reputació digital.
 • Facilitar informació actualitzada sobre el maneig que realitza l'alumnat de la connectivitat mòbil i les principals aplicacions -apps-.
 • Aprendre el maneig de tècniques dirigides a facilitar l'ús efectiu d'internet com a font d'informació entre xiquets/es i adolescents.
Continguts
  • Dieta digital: ús, abús i addicció.
  • L'alumnat amb les xarxes socials.
  • Privacitat i protecció de dades.
  • La importància de la reputació digital.
  • La relació física amb la tecnologia.
  • L'impacte de la tecnologia en els processos cognitius.
  • L'accés a la informació en internet.
  • Tablets i smartphones: el món de les apps.
  • Ciberconvivència i gestió de les emocions en internet.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   • Formació dirigida a docents de tercer cicle de primària, secundària, batxiller i formació professional (Internivells)
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    • Admissió per ordre d'inscripció, tenint en compte el perfil docent al qual va dirigit el curs.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància i tindrà quatre sessions síncrones obligatòries.
     • Sessió 1: Dieta Digital 23 d'abril 18:00-19.30.
     • Sessió 2: Xarxes socials i reputació digital 6 de maig 18:00-19:30.
     • Sessió 3: Apps i impacte sobre la salut 13 de maig 18:00-19:30.
     • Sessió 4: Infoxicació i intel·ligència artificial 20 de maig 18:00-19:30.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per a obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.

     • Banner de la formació
     Termes Consultar inscripcions