Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97ES032 - CURRICULUM. Un enfocament integrat per a la matèria Digitalització
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
22 d'abril de 2024
19 de maig de 2024
20 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a a distància
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
9 d'abril de 2024
16 d'abril de 2024
22/04/2024
23/04/2024 - 17:00 a
30/04/2024 - 17:00 a
07/05/2024 - 17:00 a
14/05/2024 - 17:00 a
19/05/2024
Ponents
Vicente Esbri Gonzalez

Objectius
 • Promoure estratègies que milloren la competència digital de l'alumnat i fomenten l'ús crític i responsable de la tecnologia digital en el seu entorn educatiu, personal i social
 • Analitzar les competències específiques, sabers bàsics i criteris d'avaluació de la matèria Digitalització, i organitzar-les coherentment en un context ABProjectes, ABProblemes o ABReptes.
 • Conéixer i dissenyar l'estructura, característiques i elements fonamentals d'una situació d'aprenentatge competencial, i valorar la importància del disseny de bones seqüències d'activitats.
 • Reconéixer i aplicar diferents tècniques de recollida i anàlisi de dades, així com diferents instruments per a aplicar l'avaluació al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Continguts
  • Del currículum a l'Aprenentatge Basat en Reptes.
  • De l'ABR a les situacions d'aprenentatge.
  • La seqüència d'activitats al detall.
  • De la seqüència d'activitats a l'avaluació i qualificació.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   • Formació destinada a professorat d'Educació Secundària de l'especialitat d'Informàtica que impartisca docència en ESO o Batxillerat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància amb 4 sessions síncrones per videoconferència els dies 23 i 30 d'abril, i 7 i 14 de maig de 2024, de 17h a 18,30h.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.

     • Banner de la formació
     Termes Consultar inscripcions