Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97ES030 - Ús i programació d'intel·ligència artificial 
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
15 d'abril de 2024
26 de maig de 2024
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
4 de març de 2024
24 de març de 2024
8 d'abril de 2024
Ponents
David Campoy Miñarro

Objectius
 • Promoure estratègies que faciliten l'abordatge de desafiaments i la resolució de problemes mitjançant el pensament computacional, la intel·ligència artificial o la robòtica així com a través d'altres tecnologies digitals, valorant críticament les implicacions ètiques i ecosocials
 • Comprendre els conceptes bàsics de la intel·ligència artificial i identificar les aplicacions pràctiques de la IA en diferents camps.
 • Fomentar un pensament crític sobre les implicacions socials i ètiques de la IA en la societat actual.
 • Explorar, aplicar i avaluar eines d'IA generativa per a crear contingut nou en formats com text, àudio, vídeo i presentacions.
 • Dissenyar materials didàctics assistits per IA que milloren l'eficiència i l'efectivitat de l'ensenyament.
 • Realitzar projectes pràctics on s'utilitze IA per a l'anàlisi i processament de textos i d'imatges amb plataformes educatives.
Continguts
  • Introducció a la IA.
  • Implicacions socials i ètiques de la intel·ligència artificial.
  • IA Generativa.
  • IA Generativa per a la docència.
  • Reconeixement de textos amb IA.
  • Reconeixement d'imatges amb IA.
  Dirigit A
   • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
   • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
   • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
   • Formació destinada a professorat d'Educació Secundària de l'especialitat d'Informàtica que impartisca docència en ESO o Batxillerat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     • Serà obligatori accedir a l'aula virtual del curs durant els tres primers dies des de l'inici.
     Termes Consultar inscripcions