Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97ES027 - Xarxes i serveis de sistemes informàtics
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
15 d'abril de 2024
26 de maig de 2024
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
4 de març de 2024
24 de març de 2024
8 d'abril de 2024
Ponents
Maria Teresa Marti Ferrando

Objectius
 • Promoure estratègies que faciliten el disseny, la utilització i la configuració de xarxes, sistemes i serveis informàtics de manera segura, responsable i eficient.
 • Dissenyar situacions d'aprenentatge que faciliten a l'alumnat el desenvolupament de les competències específiques de la matèria "Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics".
 • Dissenyar, instal·lar, configurar i administrar sistemes informàtics en l'entorn personal.
 • Instal·lar, configurar i administrar sistemes operatius sobre màquines virtuals.
 • Configurar i utilitzar de manera eficient sistemes d'informació connectats a la xarxa per a xicotets grups de treball.
Continguts
  • Sistemes informàtics
  • Xarxes
  • Servei de fitxers
  • Servei web
  • Gestor de continguts i gestor de base de dades
  • Servei de correu
  Dirigit A
   • Curs dirigit a professorat d'Educació Secundària de l'especialitat d'Informàtica que impartisca docència en ESO o Batxillerat.
   Condicions
    • 1. Acompliment d'un lloc de treball relacionat directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 2. Professorat d'especialitats docents relacionades directament amb la temàtica de l'activitat.
    • 3. Orde d'inscripció seguint el següent criteri:
    • Personal docent en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal tècnic educatiu en actiu en centres sostinguts amb fons públics. (De titularitat pública i privats concertats. Art. 108 LOE 2/2006).
    • Personal inscrit en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • Resta del professorat.
    Observacions
     • Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.
     • Personal docent i personal tècnic educatiu que preste servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
     • Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i este personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.
     • Formació destinada a professorat d'Educació Secundària de l'especialitat d'Informàtica que impartisca docència en ESO o Batxillerat.
     Termes Consultar inscripcions