Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL99IN066 - Música i cultura per a la inclusió i la innovació
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Educació inclusiva
23 de maig de 2024
24 de maig de 2024
8 hores
150 (111 inscripcions realitzades)
Facultat d'educaciò . Universitat Alacant
Sant Vicent Del Raspeig (Alacant)
Terminis D'inscripció
20 de març de 2024
19 de maig de 2024
22 de maig de 2024
23/05/2024 - 16:00 a 20:00
24/05/2024 - 16:00 a 20:00
Ponents
Francisco Javier Romero Naranjo
Silvia Alava Sordo
Salvador Ronda Savall
Nuria Garcia Martinez
Coral Garcia Cubillo
Marco Antonio De La Ossa Martinez
Josep Pons Marti

Objectius
 • Conèixer els avanços teòrics de l'educació inclusiva
 • Objectius específics

 • Valorar la importància de la música i les manifestacions artístiques com a element socialitzador, interdisciplinari, transdisciplinar i inclusius.
 • Valorar l'impacte de la música en el nostre estat emocional
 • Conéixer els avanços en *neuromotricidad i educació
 • Conéixer experiències inspiradores basades en la creativitat, gestió de conflictes i inclusió educativa
Continguts
 • Marc teòric de l'educació inclusiva.
 • Pràctiques i experiències inclusives.
 • Continguts

 • Música en la cultura, en la societat i en els mitjans de comunicació
 • Música, cos, salut i emocions
 • Innovació en educació musical
 • Recursos educatius inclusius des de l'educació artística
 • Creativitat a través de la improvisació i la composició
 • Objectius de desenvolupament sostenible des de les arts i la cultura
 • Música e interdisciplinidad
 • Música y cultura para la inclusión y la innovación de Charly Gonzalez Aguilera

Dirigit A
  • Esta formació està dirigida exclusivament a personal docent no universitari funcionari de carrera i personal tècnic educatiu que estiguen en actiu en Centres Públics de la Comunitat Valenciana dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  Condicions
   • Per ser un curs de la convocatòria d'Administracions Públiques, només podrà participar:
   • El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus servicis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
   • Per a la selecció dels participants, es tindrà en compte la seua situació administrativa (funcionariat de carrera, en pràctiques i interí) i l'ordre d'inscripció.
   • En tots els casos es respectarà l'ordre d'inscripció, havent confirmat la participació.
   • L'activitat es realitzarà en funció del nombre de participants inscrits i confirmats.
   • Segons l'article 17 de l'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, tindran preferència de participació, en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat
   Termes Consultar inscripcions