Servei de Formació del Professorat
Taller 24AL51IN011 - Fonètica a l'aula d'anglés
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Plurilingüisme
8 de maig de 2024
27 de maig de 2024
10 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
15 de febrer de 2024
28 d'abril de 2024
6 de maig de 2024
08/05/2024 - 17:30 a 20:00
13/05/2024 - 17:30 a 20:00
20/05/2024 - 17:30 a 20:00
27/05/2024 - 17:30 a 20:00
Ponents
Elena Maria Jover Bettwy

Objectius
  • Facilitar al professorat les eines necessàries perquè puga ajudar l'alumnat a aconseguir una major seguretat i confiança a l'hora de pronunciar paraules en anglés.
  • Potenciar la presència de la pronunciació a l'aula, amb els beneficis conseqüents per a l'alumnat.
  • Abordar les dificultats específiques que pot tindre un hispanoparlant en pronunciar anglés.
  • Interrelacionar expressió/comprensió de l'anglés: si pronuncies millor, entendràs millor i viceversa.
  • Adquirir el ritme en anglés.
  • Reconéixer de manera bàsica la transcripció fonètica en el diccionari per a potenciar l'aprenentatge autònom.
  Continguts
   • Les vocals: minimal pairs, embarbussaments en anglés i verbs irregulars.
   • Les consonants: diferències entre sonores i sordes.
   • Diccionari: llegir i entendre transcripcions fonètiques, no produir-les (silent letters).
   • Trucs per a aprendre a pronunciar la -ed en els verbs regulars.
   • No som robots: unir paraules dins d'una frase posant èmfasi en les paraules que s'accentuen (importància del fonema schwa).
   • El do emfàtic i altres: fonètica més avançada.
   Dirigit A
    • Professorat de les àrees no lingüístiques que imparteix les assignatures en anglés.
    • Atés que és una formació d'Administracions Públiques, podrà participar-hi:
    • 1.-El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • 2.-El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
    • 3.-El personal docent i personal tècnic educatiu interí, que es trobe en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres ressenyats en els punts anteriors.
    • Per a la determinació final de les persones participants, se seguirà l'ordre de prelació establert en l'enumeració anterior.
    Condicions
     • Aquesta formació s'adreça al professorat d'àrees no lingüítiques que imparteix les assignatures en anglés.
     • Prioritat en l'ordre d'admissió:
     • 1r Funcionariat de carrera.
     • 2n Funcionariat en pràctiques.
     • 3r Funcionariat interí.
     • Per a poder obtenir el certificat en aquesta formació cal haver assistit com a mínim al 85% de les hores.
     Observacions
      • Les sessions de treball es realitzaran mitjançant connexions telemàtiques síncrones.
      • Formació adreçada al professorat d'àrees no lingüístiques que imparteix les assignatures en anglés

      Termes Consultar inscripcions