Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL98IN058 - CURRÍCULUM. Experiències i bones pràctiques sobre situacions d'aprenentatge
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Currículum
28 de maig de 2024
29 de maig de 2024
8 hores
80 (117 inscripcions realitzades)
CEFIRE d'Alacant 
Alacant (Alacant)
Terminis D'inscripció
1 de febrer de 2024
19 de maig de 2024
27 de maig de 2024
28/05/2024 - 16:30 a 20:30
29/05/2024 - 16:30 a 20:30
Ponents
Rosalia Cabrera Pardo
Estefania Guijarro Tremiño
Alba Sanchez Monzo
Noelia Rienda Cuesta
Ana Maria Cascales Sanchez
Higinio Iñigo Hinojosa
Ramona Lourdes Rico Palomares
Encarnacion Rico Palomares
Amalia Esposito Galiana
Maria Mercedes Guio Tello
Patricia Medina Dura
Patricia Poveda Serra
Diego Tellez Rodriguez
Irene Gonzalez Collado
M. Remedios Samper Vidal
Sebastian Andres Saavedra Zanetta
Carlos Perez De Las Heras
Jorge Sanchez Coronado
M. Asuncion Blasco Martinez

Objectius
  • Mostrar experiències interessants sobre situacions d'aprenentatge a l'educació infantil, primària i secundaria.
  • Compartir projectes transformadors de centre per part d'equips directius de CEIPs i IES
  • Fomentar l'ús de metodologies competencials.
  • Donar visibilitat al treball realitzat en els centres educatius en relació al Currículum.
  • Intercanviar recursos, materials, metodologies, idees, experiències, etc.
  • Potenciar les relacions entre el professorat de les diferents especialitats.
  Continguts
   • Experiències innovadores relacionades amb el desplegament del currículum LOMLOE: Concreció curricular, Situacions d'Aprenentatge i avaluació competencial.
   • Projectes transformadors de centre dissenyats pels equips directius i equips docents.
   • Propostes metodològiques competencials.
   • Intercanvi de recursos, materials, idees, etc.
   Dirigit A
    • Professorat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
    Observacions
     Termes Consultar inscripcions