Servei de Formació del Professorat
Curs 24AE96IN088 - Arts Circenses: el pallasso i jocs d'expressió corporal
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
11 d'abril de 2024
30 de maig de 2024
30 hores
25 (40 inscripcions realitzades)
CIPFP "Batoi" 
Alcoi (Alacant)
Terminis D'inscripció
21 de febrer de 2024
20 de març de 2024
26 de març de 2024
11/04/2024 - 17:00 a 20:00
18/04/2024 - 17:00 a 20:00
25/04/2024 - 17:00 a 20:00
02/05/2024 - 17:00 a 20:00
09/05/2024 - 17:00 a 20:00
16/05/2024 - 17:00 a 20:00
23/05/2024 - 17:00 a 20:00
30/05/2024 - 17:00 a 20:00
Ponents
Pau Sanchis Vilaplana

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Conéixer el món del Clown, característiques, les bases, aproximació històrica, evolució, etc.
 • Vivenciar, desenvolupar i participar en activitats que ens faran descobrir el nostre Clown i tot el que envolta a eixe procés.
 • Desenvolupar i millorar les possibilitats motrius, expressives i creatives en l'ensenyament del Clown.
 • Conéixer i utilitzar els elements bàsics i les ferramentes necessàries per a poder impartir sessions i elaborar situacions d'aprenentatge de Clown.
 • Descobrir diferents recursos, suggerències i estratègies que ajuden i complementen al docent en l'èxit de l'ensenyament del Clown.
 • Oferir una gran gamma d'activitats, formes jugades i jocs per entendre la metodologia utilitzada en l'ensenyament del Clown.
 • Banner de la formació

Continguts
  • Estratègies i coneixements a partir de tres pilars fonamentals: espontaneïtat, imaginació i improvisació.
  • Bases del clown: sinceritat, transparència, passió, intensitat, curiositat, autenticitat, tendresa, honestedat, màxima sensibilitat, claredat, involucració emocional.
  • Tècniques específiques del clown utilitzant el cos com a eina d'expressió d'idees, sentiments i emocions.
  • La desinhibició, l'autoconeixement, l'autoconfiança, la creativitat, la complicitat, trencament de bloquejos i disponibilitat.
  • Recursos teòrics i pràctics per treballar el clown: activitats, jocs, improvisacions, dinàmiques, etc.
  Dirigit A
   • Per a la determinació final de les persones participants, tindran prioritat per ordre d'inscripció:
   • Professorat funcionari de l'especialitat d'Educació Física.
   • Professorat funcionari d'altres especialitats.
   Condicions
    • Formació de la convocatòria d'Administracions Públiques (només per a personal docent, funcionari de carrera o interí i personal tècnic educatiu, en actiu i amb destí en centres públics no universitaris de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació).
    • 1. Personal docent, funcionari de carrera o interí i personal tècnic educatiu amb destí en centres públics no universitaris de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • 2. Personal funcionari de carrera i interí, en actiu, pertanyent a l'ISEACV
    • La confirmació del curs implica la seua realització i participació. El fet de no complir aquesta condició pot implicar la no admissió en pròximes accions formatives.
    Observacions
     • La formació consta de 24 hores presencials i 6 hores de treball a distància en la plataforma Aules.
     • No es requereix cap experiència prèvia.
     Termes Consultar inscripcions