Servei de Formació del Professorat
Jornades 24OR77IN006 - V Jornades de ciència i pseudociència. Negacionisme: canvi climàtic, desigualtat de gènere i fenòmens meteorològics
Ofertat per CEFIRE de Orihuela
Dades generals
General àmbit científic
1 de març de 2024
2 de març de 2024
12 hores
20 (més de 40 inscripcions realitzades)
Universitat Miguel Hernández - Campus Salesas
Orihuela (Alacant)
Terminis D'inscripció
16 de gener de 2024
25 de febrer de 2024
29 de febrer de 2024
01/03/2024 - 17:00 a 20:00
02/03/2024 - 09:00 a 20:00
Ponents
Jose Antonio Parodi Perdomo
Purificacion Heras Gonzalez
David Galadí Enríquez
Astrid Wagner
Margarita Sánchez Romero
Elpidia García Delgado

Objectius
  • Fomentar el pensament crític a l'aula.
  • Proveir d'eines i recursos per a portar a l'aula projectes relacionats amb el pensament crític.
  • El coneixement de la naturalesa de la ciència i la seua relació amb la societat.
  • Impulsar la formació d'una ciutadania crítica i activa, que puga participar amb criteri en la presa de decisions.
  • Rescatar el protagonisme de la dona en la història evolutiva per a comprendre millor els nostres orígens.
  Continguts
   • Meteorologia i climatologia.
   • La percepció del clima entre la població i la seua complexitat.
   • Coses increïbles que passen en els cels.
   • Mites pseudocientífics, des del clàssic i misteriós influx de la Lluna fins als moderníssims chemtrails.
   • El negacionisme i les seues formes.
   • Anàlisi des d'una perspectiva filosòfica i psicològica de les causes, propagació i conseqüències del negacionisme.
   • Les dones en la Prehistòria.
   • El paper de les dones en l'evolució humana.
   • L'expressió més brutal de la misogínia: els feminicidis en Ciutat Juárez, Mèxic.
   • Les jornades consistiran en la presentació de comunicacions per part del professorat, pòsters per part de l'alumnat dels centres educatius i conferències a càrrec dels següents ponents:
   • Margarita Sánchez Romero (videoconferència)
   • José Antonio Parodi
   • David Galadí Enríquez
   • Astrid Wagner
   • Carolina Martínez Pulido
   • Elpidia García Delgado (videoconferència)
   • Purificació Heras
   Dirigit A
   • Professorat en general
    Condicions
     • Ser docent no universitari amb destinació en centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. L'admissió serà per ordre d'inscripció seguint el següent criteri:
     • 1. Funcionaris de carrera/pràctiques.
     • 2. Funcionaris interins en actiu
     • 3. Funcionaris en borsa de treball
     • 4. No funcionaris (Professorat en centres concertats)
     • 5. Resta del professorat
     Observacions
      • Per a poder obtindre la certificació serà imprescindible assistir al 85% de les sessions presencials del curs
      • Estes jornades estan organitzades per l'associació ARP/Societat per a l'avanç del pensament crític i el MUDIC Jesús Carnicer
      • Enllaç per a la presentació de comunicacions del professorat:
      • https://educacienciaypseudociencia.wordpress.com/participacion-de-profesorado/
      • Enllaç per a la presentació de comunicacions de l'alumnat:
      • https://educacienciaypseudociencia.wordpress.com/participacion-de-alumnado/
      Termes Consultar inscripcions