Servei de Formació del Professorat
Jornades 24AL59IN013 - COEDUCA. II Jornades de sensibilització i proposta d'actuació davant la violència de gènere
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Coeducació
29 d'abril de 2024
20 de maig de 2024
12 hores
225 (226 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
19 de febrer de 2024
24 de març de 2024
15 d'abril de 2024
Ponents
Agustín Zaragozá Granell
Veronica Gomez Huerga
Lidia Delicado Moratalla
Idaira Martín Martínez
Leonor Goicoechea Navarro
Marisa Arrufat Calatayud
Elena Criado Calero
María Luisa Bernaldo De Quirós Fernández

Objectius
 • Oferir al professorat teoria i activitats didàctiques que ajuden a descobrir els estereotips i barreres invisibles que impedixen l'igualtat d'oportunitats real.
 • Promoure i difondre les bones pràctiques en coeducació.
 • Identificar la violència de gènere i sexual que tenen lloc en l'adolescència.
 • Analitzar el concepte de masculinitat hegemònica.
 • Visibilitzar la construcció de la cultura de la violació en l'adolescència.
 • Dotar al professorat d'eines per a treballar per unes relacions afectiu-sexuals sanes i igualitàries.
 • Aportar instruments per a posar en marxa la coeducació a l'escola.
 • Promoure una cultura de centre contra qualsevol tipus de violència contra les dones.
 • Aprofundir en conceptes coeducatius relacionats amb la violència de gènere
Continguts
 • De la igualtat d'oportunitats a la igualtat real.
 • De la identitat de gènere a la identitat personal.
 • Del repartiment del treball per sexes a la conciliació de vida personal i laboral.
 • De la violencia exercida contra les dones a la convivencia pacífica.
 • De la igualtat d'oportunitats a la igualtat real.
 • De la identitat de gènere a la identitat personal.
 • Del repartiment del treball per sexes a la conciliació de vida personal i laboral.
 • De la violencia exercida contra les dones a la convivencia pacífica.
Dirigit A
 • Interniveles
 • Docents no universitaris amb destí en centres públics o en centres privats-concertats de la Comunitat Valenciana, o pertanyents a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.
Termes Consultar inscripcions