Servei de Formació del Professorat
Curs 24AL97EP035 - Eines d'intel·ligència artificial aplicades a la docència
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
Competència digital docent
1 de febrer de 2024
20 de març de 2024
30 hores
45 (més de 90 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
18 de desembre de 2023
22 de gener de 2024
29 de gener de 2024
Ponents
Jesús David García Jurado
Carlos Miguel Domínguez Sepulveda

Objectius
 • Facilitar estratègies que afavoreixen la selecció, disseny, adaptació, ús, avaluació i compartició de recursos educatius digitals
 • En aquest curs ens endinsarem en la intel·ligència artificial, el seu impacte en la societat i aplicació en el món de la docència.
 • El professorat descobrirà com utilitzar ChatGPT, una eina revolucionària que permet millorar la nostra comunicació i ensenyament. Aprendrem a dissenyar unitats didàctiques, resumir textos de manera immediata i obtindre recursos educatius que enriquisquen el nostre repertori com a docents.
 • Generarà mitjançant IA preguntes per als nostres alumnes sobre qualsevol tema, realitzarem anàlisi per a extraure informació d'arxius PDF, crearem imatges de diversos estils mitjançant intel·ligència artificial i aprendrem a traduir textos de manera simultanieja.
 • Comprovarà l'intuïtiu que pot arribar a ser crear presentacions visuals i pàgines web mitjançant IA amb tan sols un clic o com transcriure els textos dels vídeos de manera automàtica.
 • Facilitar estratègies que afavoreixen la selecció, disseny, adaptació, ús, avaluació i compartició de recursos educatius digitals.
Continguts
  • Introducció a la intel·ligència artificial
  • Aplicacions de la IA en l'educació
  • Xat gpt: ús en profunditat
  • Recursos de la IA per a l'ensenyament
  • Generació automàtica de diapositives mitjançant IA
  • Generació d'imatges mitjançant IA
  • Anàlisis de textos mitjançant IA
  • Fulls de càlcul: com integrar la IA
  • Desafiaments ètics i legals
  Dirigit A
   • Els participants han de ser docents de primària en actiu.
   • Prioritat de selecció de participantes
   • 1. Porfessorat de primària
   • 2. Resta del professorat en ordre d'inscripció
   Condicions
    • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat: ordinador amb accés a Internet i navegador web actualitzat.
    • Coneixements previs per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • 1.Navegació, cerca i filtrat d'informació, dades i contingut digital: ser capaç de buscar certa informació, dades i contingut digital en xarxa mitjançant cercadors.ç
    • 2.Emmagatzematge i recuperació d'informació, dades i contingut digital: saber com guardar
    • 3. Arxius i continguts (ex. textos, imatges, música, vídeos i pàgines web) i saber com recuperar els continguts guardats.
    • 4. Compartir a través de les tecnologies digitals: saber com compartir arxius i continguts a través de mitjans tecnològics senzills (per exemple, enviar arxius adjunts a missatges de correu electrònic, carregar fotos en Internet, etc.).
    • 5. Col·laboració mitjançant canals digitals: ser capaç de col·laborar mitjançant algunes tecnologies tradicionals (per exemple, el correu electrònic o Aules).
    • Confirmació d'assistència: el professorat admés en una activitat ha de confirmar la participació. La falta de comunicació facultarà al CEFIRE per a seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d'espera.
    • Els sol·licitants admesos, que els tres primers dies no hagen entrat a la plataforma i no hagen fet la primera activitat, seran donats de baixa i s'avisarà per ordre de llista.
    • La falta de comunicació facultarà al CEFIRE per a no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten, segons la normativa vigent.
    Observacions
     • L'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre estableix en l'Article 18. "Avaluació de la participació" que per a ser avaluat positivament s'haurà de realitzar totes les activitats obligatòries proposades.
     • El criteri general de baremació que estableix l'ordre d'admissió en els cursos organitzats per aquesta assessoria ho marca l'ordre exposada en l'apartat "Dirigit a". Així i tot, pot haver-hi lleugeres variacions en la baremació segons les característiques particulars de cada edició.
     • L'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre estableix en l'Article 17. "Participació", els criteris i les condicions de participació de les accions formatives.
     Termes Consultar inscripcions