Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 24CD97IN002 - Formació específica d'acreditació en competència digital docent: nivell B1
Ofertat per CEFIRE Específic de Competència Digital Docent
Dades generals
Competència digital docent
6 de maig de 2024
23 de juny de 2024
60 hores
2500 (més de 5000 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
15 d'abril de 2024
21 d'abril de 2024
28 d'abril de 2024

Objectius
 • Millora de la Competència Digital Docent
 • Evidenciar el nivell de competència B1 a través de l'aplicació dels indicadors d'assoliment del Marc de Referència de la Competència Digital Docent.
 • Desenvolupar competències digitals docents de forma autònoma en les àrees que componen el Marc de Referència de la Competència Digital Docent:
 • Compromís professional
 • Continguts digitals
 • Ensenyament i aprenentatge
 • Avaluació i retroalimentació
 • Apoderament de l'alumnat
 • Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat
Continguts
  • Àrea 1: Compromís professional. Nivell B1.
  • Àrea 2: Continguts digitals. Nivell B1.
  • Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge. Nivell B1.
  • Àrea 4: Avaluació i retroalimentació. Nivell B1.
  • Àrea 5: Apoderament de l'alumnat. Nivell B1.
  • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat. Nivell B1.
  Dirigit A
   • Docents en actiu de centres sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana en relació a la resolució de 7 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent i amb accés a Ítaca, AULES i OVIDOC.
   • Esta formació específica d'acreditació de la CDD, amb l'objectiu d'aconseguir la totalitat de les àrees del nivell, es realitzarà en dos modalitats:
   • Formació modular per àrees. El personal participant haurà de tindre adquirides, almenys, tres àrees del mateix nivell atés l'informe personalitzat de Competència Digital Docent (CDD) que apareix en OVIDOC. Cada àrea, a realitzar i superar, tindrà una càrrega formativa de 10 h. La certificació es realitzarà pel total d'hores segons la quantitat de mòduls en els quals es participe.
   • Formació específica completa. El personal participant ha de realitzar i superar les 6 àrees del curs de nivell B1 (60 hores). Per a accedir a la formació específica d'acreditació en la modalitat completa del nivell B1 es podrà valorar posseir l'acreditació del nivell A2, si el nombre de sol·licitants fora superior al de places oferides.
   Condicions
    • El criteri per a l'assignació de places serà el següent, atés l'orde establit i dins d'este, per orde d'inscripció:
    • 1. Personal funcionari de cossos docents de la Comunitat Valenciana adscrit als organismes educatius de les diferents Conselleries, de l'Administració General de l'Estat, en servicis especials, en programes de l'Acció Educativa Espanyola en l'Exterior o en el Ministeri d'Educació i Formació Professional i en altres Administracions públiques. Inspectores i inspectors d'Educació de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
    • 2. Personal docent amb, almenys, tres àrees adquirides del nivell B1 en l'informe personalitzat de formació en Competència Digital Docent (CDD) que apareix publicat en OVIDOC. Cada àrea, a realitzar i superar, tindrà una càrrega formativa de 10 h. La certificació es realitzarà pel total d'hores segons la quantitat de mòduls en els quals es participe.
    • 3. Personal docent que tinga acreditat el nivell A2 i així estiga publicat en l'apartat de l'expedient acadèmic d'OVIDOC, i que no estiga dins del punt anterior. Havent de realitzar i superar les 6 àrees del curs de nivell B1 (60 hores).
    • 4. Personal docent que complisca amb les condicions objecte de la resolució de 7 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per la qual es regula el procediment per a l'acreditació de la competència digital docent.
    • Per a la certificació i la seua posterior acreditació de la formació específica d'acreditació en competència digital docent, nivell B1, serà necessari fer lliurament de totes les activitats proposades en la totalitat de les àrees (mòduls), així com rebre una valoració positiva en funció dels criteris publicats en la guia didàctica del curs publicada en el mòdul inicial.
    Observacions
     • En esta formació específica d'acreditació, el personal participant ha de ser capaç d'utilitzar de manera autònoma les tecnologies digitals en la pràctica educativa per a evidenciar el nivell objecte de l'acreditació.
     • En la inscripció no s'ha d'indicar les àrees aconseguides en l'informe de OVIDOC, a través del sistema de gestió de la CDD se sabrà les àrees que té aconseguides qualsevol participant. Una vegada admés/a en la formació i en funció dels criteris publicats, s'adjudicarà el grup corresponent "modular" en la plataforma AULES.
     • El personal participant tindrà a la seua disposició una aula virtual en la plataforma AULES de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, on s'allotjaran els materials i es realitzaran les activitats.
     • El personal participant ha de tindre coneixements en l'ús de l'entorn virtual d'aprenentatge AULES.
     • *El 10% de les places oferides queda reservat per al col·lectiu 1. En cas de no cobrir-se esta reserva passarà a oferta per a la resta de col·lectius.
     • **El 90% de les places oferides queda destinat per als col·lectius 2, 3 i 4.
     • El personal docent que en l'informe d'OVIDOC ja tinguen aconseguit aquest nivell, no podrà realitzar la formació.
     Termes Consultar inscripcions