Servei de Formació del Professorat
Jornades 23SP89IS001 - Pedagogia i memòria davant el terrorisme
Ofertat per Subdirecció General de Formació del Professorat
Dades generals
Orientació educativa
23 d'octubre de 2023
30 d'octubre de 2023
10 hores
248 (248 inscripcions realitzades)
a distància
Carolina Belda Valera 
Terminis D'inscripció
21 de setembre de 2023
11 d'octubre de 2023
19 d'octubre de 2023
23/10/2023 - 17:00 a 20:30
25/10/2023 - 17:00 a 20:00
30/10/2023 - 17:00 a 20:30
Ponents
Florencio Domínguez Iribarren
Raúl López Romo
Paloma Pérez Cortijo
Ricardo Arana Mariscal
Mónica García Celaá
Cristina Cuesta Gorostidi
María Jiménez Ramos

Objectius
 • Analitzar les funcions fonamentals de l'orientador educatiu.
 • Dissenyar estratègies per dinamitzar al centre el pla d'atenció a la diversitat i inclusió educativa.
 • Facilitar i elaborar recursos pràctics i eines de treball per als àmbits d'intervenció de l'orientació educativa.
 • Establir protocols d'actuació per al desenvolupament de l'orientació educativa.
 • Practicar noves estratègies d'intervenció a l'escola inclusiva
 • Afavorir la coordinació dels professionals de l'orientació educativa.
 • Comprendre el fenomen terrorista i les seves conseqüències.
 • Prevenir i actuar enfront del terrorisme.
 • Conèixer el terrorisme internacional en el món contemporani i el terrorisme a Espanya.
 • Prendre consciència de les Víctimes del terrorisme i els Drets Humans.
 • Valer-se de la memòria com a prevenció de l'extremisme violent.
Continguts
 • La intervenció psicopedagògica en les diferents etapes i centres educatius.
 • Barreres d'accés, participació i aprenentatge per a la intervenció psicopedagògica en el marc de l'escola inclusiva.
 • Programes i propostes d'intervenció de l'orientació educativa actual.
 • Recursos i coordinacions per desenvolupar l'acció orientadora dins i fora del centre.
 • Respostes educatives a les necessitats de l'escola inclusiva.
 • Experiències innovadores d'orientació educativa.
 • L'orientació acadèmica i professional per a tots.
 • Xarxes de comunicació i treball col·laboratiu entre els professionals de l'orientació educativa.
 • Fenomen terrorista i les seves conseqüències.
 • Prevenció i actuació enfront del terrorisme.
 • El terrorisme internacional en el món contemporani.
 • El terrorisme a Espanya.
 • Víctimes del terrorisme i Drets Humans.
 • La memòria com a prevenció de l'extremisme violent.
Termes Consultar inscripcions