Servei de Formació del Professorat
Jornades 23AQ71IN001 - Escola d'estiu 2023: Un nou paradigma educatiu
Ofertat per Innovació i Qualitat Educativa
Dades generals
Formació inicial
4 de juliol de 2023
5 de juliol de 2023
15 hores
120 (més de 240 inscripcions realitzades)
Escola D'art I Superior De Disseny De Valencia 
València (València)
Terminis D'inscripció
19 de maig de 2023
20 de juny de 2023
28 de juny de 2023
04/07/2023 - 09:00 a 19:00
05/07/2023 - 09:30 a 15:00
Ponents
M. Belen Jimenez Muñoz
Patricia Garcia Moya
Paula Sanjuan Belda
Pilar Gargallo Otero
Maria Reis Gallego Perales
Ana Hernandez Revuelta

Objectius
  • Conèixer les característiques principals del nou paradigma educatiu que cal desenvolupar a partir de la LOMLOE.
  • Incorporar a la pràctica professional diària les noves formes de programar i desenvolupar la tasca docent.
  • Conèixer les principals característiques de les situacions d'aprenentatge a desenvolupar amb la LOMLOE.
  • Elaborar una situació d'aprenentatge aplicable a la pròpia tasca docent habitual.
  • Conèixer les principals característiques dels projectes interdisciplinaris a desenvolupar amb la LOMLOE.
  • Elaborar un projecte interdisciplinari aplicable a la pròpia tasca docent habitual.
  • Posar en valor el treball cooperatiu i per àmbits.
  • Conèixer l'organització dels centres per a treballar les matèries per àmbits.
  Continguts
   • Nou paradigma educatiu

   • Marc normatiu

   • Autonomia del centre

   • Concreció curricular

   • Situació d’aprenentatge

   • Definició

   • Descripció dels elements curriculars

   • Organització

   • Instruments de recollida d’informació per a la valoració del progrés de l’alumnat

   • Projectes interdisciplinaris

   • Característiques dels projectes interdisciplinaris

   • Autonomia dels centres per a la definició dels projectes

   • Nivells on desenvolupar-los

   • Professorat que desenvolupa aquests projectes

   • Àmbits

   • Objectius de l’agrupació de matèries per àmbits de coneixement

   • Criteris a seguir per a l’agrupació de matèries

   • Contribució dels àmbits al desenvolupament de les competències específiques i assoliment del perfil d’eixida.

   Dirigit A
    • Professorat no universitari dels centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana
    Observacions
     Termes Consultar inscripcions