Servei de Formació del Professorat
Jornades 23SO76IN002 - Jornades TITLE: el valencià com a llengua d'inclusió
Ofertat per Subdirecció General de Formació del Professorat
Dades generals
General àmbit lingüístic
22 de febrer de 2023
23 de febrer de 2023
10 hores
100 (35 inscripcions realitzades)
Conselleria d'Educació 
València (València)
Terminis D'inscripció
17 de gener de 2023
12 de febrer de 2023
13 de febrer de 2023
22/02/2023 - 15:30 a 20:00
23/02/2023 - 15:30 a 20:30
Ponents
Merce Queva Dura
Maria Teresa Montagut Asuncion
Merce Dura Subies
Alejandro Boix Del Olmo

Objectius
 • Promoure actituds positives del professorat de l'àmbit lingüístic que afavorisquen la coordinació en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües del currículum.
 • Potenciar el treball en equip del professorat de l'àmbit lingüístic que facilite l'intercanvi d'experiències.
 • Conéixer els programes d'educació plurilingüe.
 • Informar de les propostes formatives de l'assessoria d'àmbit lingüísti relacionades amb l'educació plurilingüe.
 • Facilitar estratègies, tècniques i recursos per a l'educació plurilingüe.
 • Conéixer enfocaments metodològics per a l'educació plurilingüe: AICLE, projectes de treball, treball per tasques i treball cooperatiu
 • Objectius específics

 • Presentar el Projecte Europeu KA201 de l'àmbit escolar i els seus resultats: TITLE:Training for Inclusion in Territorial Language Education.
 • Mostrar el curs de formació que s'ha elaborat en el projecte per tal d'incloure les llengües minoritàries com a llengües vehiculars a l¡aula.
 • Presentar el banc de recursos educatius oberts digitals (REO).
 • Potenciar les llengües minoritàries del projecte Erasmus+ (bretó, gaèlic-irlandés i valencià) creant sinèrgies a través de la col·laboració dels socis.
 • Donar a conèixer les bones pràctiques dels centres participants que ha aplicat la metodologia del projecte TITLE.
Continguts
 • El currículum i l'àmbit lingüístic: el context legal.
 • Els fonaments de l'educació plurilingüe.
 • El tractament integrat de les llengües i l'ensenyament integrat de llengua i continguts.
 • La programació i la coordinació dins de l'àmbit lingüístic.
 • Els materials i els recursos per la l'educació plurilingüe.
 • La didàctica i la metodologia de l'educació plurilingüe: AICLE, projectes de treball, treball per tasques i treball cooperatiu
 • Continguts específics

 • TITLE com a projecte inclusiu i innovador dins l'aula a través d'un enfocament comunicatiu i col·laboratiu.
 • Metodologies innovadores en el procés d'ensenyament-aprenentatge. El valencià com a llengua d'inclusió.
 • Bones pràctiques dels socis participats en bretó, irlandés i valencià on la llengua minoritzada és la via d'inclusió per als nouvinguts.
 • Els materials i els recursos elaborats per a l'educació plurilingüe i inclusiva contextualitzada en el projecte TITLE.
Dirigit A
  • Professorat en general
  Condicions
   • L'ordre de prioritat per accedir al curs serà el següent:
   • 1. Personal funcionari de carrera
   • 2. Personal funcionari en pràctiques
   • 3. Personal funcionari interí
   Observacions
    • La taula rodona serà en llengua anglesa, però hi haurà traducció al valencià.
    • Enllaç al cartell i programació de les jornades.
    • Enllaç al web del projecte Projecte Europeu: TITLE:Training for Inclusion in Territorial Language Education, cofinanciat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea:
    • https://titlenet.eu/erasmus-plus/

    • L'ASSISTÈNCIA AL PRIMER DIA ÉS OBLIGATÒRIA.

    • Les jornades es realitzan en el saló d'actes de la CECE en l'avinguda Campanar núm. 15 de València.
    Termes Consultar inscripcions