Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 23HS88IN092 - Humanitats en igualtat
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Humanístic Social
Dades generals
Humanístic
26 de juny de 2023
16 de juliol de 2023
20 hores
50 (més de 100 inscripcions realitzades)
a distància
Jose Felipe Siguenza Tari 
Terminis D'inscripció
24 d'abril de 2023
18 de juny de 2023
25 de juny de 2023
Ponents
Fernando Herranz Velázquez
Marta Susana Blanco Fernandez
Rafael Corona Verdu

Objectius
 • Conéixer les aportacions que la investigació realitza en les disciplines referents a l'Àmbit Humanístic.
 • Promoure la integració de noves temàtiques o perspectives innovadores que aporta la investigació científica i que potencien canvis metodològics i d'enfocament de la matèria.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS
 • Sensibilitzar al professorat respecte a l'educació en Igualtat.
 • Identificar i superar estereotips i rols sexuals que suposen qualsevol tipus de discriminació.
 • Rescatar i visibilitzar la labor i aportació de les dones en les nostres respectives especialitats.
 • Ampliar i reforçar coneixements relacionats amb les qüestions de gènere i la terminologia feminista.
 • Oferir a l'alumnat una sèrie de fitxes-tipus en diferents matèries.
 • Fomentar l'ús d'un llenguatge inclusiu, tant en els materials aportats com en les propostes de treballats per a l'alumnat de Secundària i Primària.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL CURS
  • Aspectes fonamentals de la Història del Feminisme.
  • Visualització de l'obra de les dones als camps del sabers humanístics, especialment Llengua, Literatura, Història, Història de l'Art i Geografia.
  • Coneixement i rebuig d'estereotips.
  • Aportació de models femenins imprescindibles per al nostre alumnat.
  • Rellevància de l'ús del llenguatge inclusiu.
  • Creació dels nostres materials amb perspectiva de gènere.
  Dirigit A
   • CRITERIS PRIORITARIS D'ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS
   • 1r Professorat sense plaça en edicions anteriors
   • 2n Professorat de secundària de Geografia i Història.
   • 3r Professorat de secundària de l'Àmbit Humanístic i Social.
   • 4t Professorat de secundària.
   • 5è Professorat de primària.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres públics de la Comunitat Valenciana, o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.
    • Per a la selecció dels participants, es tindrà en compte la inscripció en edicions anteriors.
    • El curs té assignació pressupostària de l'apartat d'Administracions Públiques i, per tant, únicament podran realitzar-lo funcionaris o funcionàries.
    Termes Consultar inscripcions