Servei de Formació del Professorat
Curs 23CT04IS002 - Aproximació a la il·lustració científica
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic
Dades generals
Biologia-geologia
18 d'abril de 2023
18 de maig de 2023
30 hores
25 (26 inscripcions realitzades)
Museu d'història natural de ll Universitat de València
Burjassot (València)
Terminis D'inscripció
10 de gener de 2023
26 de març de 2023
4 d'abril de 2023
18/04/2023 - 16:30 a 19:30
20/04/2023 - 16:30 a 19:30
25/04/2023 - 16:30 a 19:30
27/04/2023 - 16:30 a 19:30
02/05/2023 - 16:30 a 19:30
04/05/2023 - 16:30 a 19:30
09/05/2023 - 16:30 a 19:30
11/05/2023 - 16:30 a 19:30
16/05/2023 - 16:30 a 19:30
18/05/2023 - 16:30 a 19:30
Ponents
Hugo Salais López

Objectius
 • Aprofundir en el coneixement dels mitjans i sistemes de reproducció gràfica
 • Conéixer els diferents procediments de reproducció gràfica així com els llenguatges expressius específics de cada u
 • Adaptació de les tècniques de gravat i estampació als diferents nivells educatius
 • Aprofundir en els aspectes creatius de la reproducció gràfica, i les seues possibilitats com a recurs educatiu
 • Afavorir la seguretat i higiene en el taller de gravat
 • Aprofundir en el coneixement dels mitjans i sistemes de reproducció gràfica
 • Conéixer els diferents procediments de reproducció gràfica així com els llenguatges expressius específics de cada u
 • Valorar la importància de la il·lustració científica en la comprensió de la natura per la necessària observació precisa que requereix la tècnica.
 • Repàs de continguts relacionats amb diversos grups d'éssers vius.
Continguts
 • Tècniques de gravat i reproducció seriada
 • Monotips
 • Materials i procediments aplicables a l'aula en cada una de les etapes educatives
 • Introducció a la il·lustració científica
 • Fonaments artístics de la il·lustració: la forma, el volum, la llum i l'ombra, el color
 • Morfologia vegetal
 • Ús de la lupa i el microscoppi en il·lustració científica
 • Anatomia i morfologia d'artropods
 • L'ús de la tinta: línies, puntillisme, esgrafiat
 • Anatomia i morfologia de vertebrats
 • Tècniques i mitjans de color: llapiseres, aquarel·la, gouache
 • Estudi i interpretació de fòssils
 • La reconstrucció paeloartística
 • Fonaments de la il·lustració d'escenes: composició, perspectiva, paleta de colors
Dirigit A
  • Professorat funcionari interessat en les tècniques d'il·lustració associades a l'aprofundiment en el coneixement del món viu, en especial de l'àmbit de les ciències de la natura.
  Condicions
   • Atés que és un curs d'Administracions Públiques, podrà participar:
   • 1.-El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
   • 2.-El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
   • 3.-El personal docent i personal tècnic educatiu interí, que es trobe en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres ressenyats en els punts anteriors.
   • Per a la determinació final de les persones participants, se seguirà l'ordre de prelació establert en l'enumeració
   Observacions
    • En les activitats presencials o semipresencials, serà requisit assistir a la primera sessió presencial. En cas de no justificar l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació i admetre al següent participant, en les activitats que així ho permeten.
    • La baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Termes Consultar inscripcions