Servicio de Formación del Profesorado
Curso 22CA72IN017 - Transformando nuestro mundo, educando en principios y valores de la Economía del Bien Común
Ofertado por CEFIRE de Castelló
Datos generales
Educación ambiental
10 de septiembre de 2022
1 de abril de 2023
20 horas (11 lectivas + 9 de memoria)
25 (23 inscripciones realizadas)
Betxí
Betxí (Castelló)
Plazos De Inscripción
5 de julio de 2022
4 de septiembre de 2022
5 de septiembre de 2022
10/09/2022 - 09:30 a 13:30
04/02/2023 - 09:30 a 13:30
01/04/2023 - 09:30 a 13:30
Ponentes
Mario Juan Rebollar Román
Maria Amigo Perez
Raquel Gomez Alonso

Objetivos
 • Crear una conciencia medioambiental sobre los problemas que afectan a nuestro entorno y promover entre la comunidad educativa acciones de mejora.
 • Explicar el marc teòric dels tallers que es desenvoluparan als centres educatius.
 • Aprofundir en la relació entre els ODS i l¿EBC
 • Passar del marc teòric proposat per l¿EBC a la construcció efectiva del bé comú.
 • Donar a conéixer el procés d'aprenentatge a través de l'acció-reflexió dels continguts a tractar.
 • Conéixer els recursos metodològics necessaris per a treballar el projecte al centre al llarg dels anys
 • Practicar diferents dinàmiques i tècniques que es proposen en el projecte per a arribar a un aprenentatge significatiu de l'acció formativa que desenvoluparà l'alumnat.
 • Intercanviar experiències i recursos amb altres docents.
 • Repassar els diferents recursos didàctics per introduir criteris de sostenibilitat, inclosa la ferramenta desenvolupada basada en el Balanç del Bé Comú
 • Entendre el mètode d'avaluació i el procés seguit per a aconseguir arribar fins a la pedagogia del bé comú.
Contenidos
 • Actividades curriculares en el aula.
 • Talleres, charlas y audiovisuales en el centro.
 • Seguimiento del estado medioambiental del lugar de actuación.
 • Actuaciones sobre el entorno analizado (río, bosque, costa, campos de cultivo, ..)
 • Fonamentació teòrica del projecte (DDHH, ODS, perspectiva de gènere, Criteris de sostenibilitat, Principis EBC i altres economies transformadores, ODS¿)
 • Relació entre ODS i EBC.
 • Metodologies participatives i implicatives.
 • Cap a una construcció efectiva del bé comú. Educació emocional, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge servei a través de l'educació en valors, introducció de criteris de sostenibilitat en el model empresarial.
 • Aproximació a la pedagogia del bé comú a través de l¿EBC. I recursos pràctics per desenvolupar-la al centre.
 • Accions formatives que transformen el nostre món. Aprendre a dur a terme dinàmiques per treballar en grup, coordinar equips i per fomentar el pensament crític.
 • Recursos propis dels docents i experiència amb l¿execució del projecte.
 • Aproximació als valors de l¿EBC a través de l'acció reflexió.
 • Avaluació.
Dirigido A
  • Principalment per a professorat de Formació Professional famílies: Administració i finances; Comerç i marquéting.
  Condiciones
   • Es donará prioritat a:
   • professorat funcionari de carrera
   • profesorat interí
   • professorat de FP amb afinitat a les famílies professionals de: Administració i empreses; Comerç i marqueting.
   Observaciones
    • Curs implementat al centre cívic de la Fundació Noves Sendes a Betxí
    • Av. Primer de Maig, 23
    • 12549 Betxí
    Términos Consultar inscripciones