Servei de Formació del Professorat
Jornades 23PL51IN005 - IX Jornades d'animació a la lectura, escriptura i observació. JALEO 2023
Ofertat per CEFIRE Específic de Plurilingüisme
Dades generals
Plurilingüisme
11 de juliol de 2023
14 de juliol de 2023
20 hores
80 (153 inscripcions realitzades)
Biblioteca Valenciana
València (València)
Terminis D'inscripció
3 d'abril de 2023
18 de juny de 2023
25 de juny de 2023
Ponents
María Acaso López-bosch
Cristina Novoa Fernandez
Maria-pilar Sanchez Chulia
Didac Botella Mestres
Sherezade Bardaji Gonzalez
Jesús Manuel González López
Silvia Garcia Esteban
Arianna Squilloni
Yoshihira Hioki

Objectius
  • Provocar un espai de pensament i reflexió entorn de la lectura, la cultura, l'art i la infància.
  • Facilitar la trobada entre tots els agents implicats en la difusió del llibre infantil i la mediació lectora: docents, bibliotecaris/as, editors/as, llibreters/as, autors/as, etc.
  • Compartir experiències d'èxit en l'àmbit de la mediació lectora: escoles, biblioteques, centres culturals, etc., per a poder traslladar la seua metodologia a la nostra pràctica diària.
  • Conéixer i reconéixer diferents enfocaments crítics de creació, producció i difusió de la literatura infantil i juvenil (LIJ) a fi de desenvolupar un consum crític i responsable.
  • Mantindre i potenciar la curiositat i la creativitat entre els agents mediadors i els creadors.
  Continguts
   • Els grans clàssics de la Literatura. La importància de les Humanitats en l'educació dels joves.
   • L'art i la il·lustració infantil com a element d'animació a la lectura i com a potenciador del pensament creatiu i divergent.
   • Biblioteca escolar com a eix vertebrador de la programació d'un centre educatiu i la seua relació amb la ciutadania.
   • El tractament de l'emocional i l'emocionant en la nostra pràctica educativa i/o de mediació.
   • La biblioteca pública com a centre de dinamització social i ciutadà.
   • L'imaginari infantil a través del joc.
   • Intervencions en espais públics i socials per a portar l'art i la literatura als més xicotets.
   • La trobada davant la lectura. Els clubs de lectura.
   • El tractament de temes tabú en les literatures per a la infància i la joventut (narrativa, poesia i teatre).
   • El valor del folklore i l'ús de titelles com a elements socialitzadors i literaris.
   • El valor del llenguatge poètic en moments de màxima fragilitat i situacions de vulnerabilitat.
   Dirigit A
    • Professorat de totes les etapes educatives
    Condicions
     • Se seleccionarà al professorat de qualsevol especialitat o àmbit educatiu per a la seua tria de tallers respectant sempre l'orde d'inscripció al curs i la seua condició com a funcionari docent, seguint el següent ordre de prioritat:
     • 1.- Professorat funcionari de carrera.
     • 2.- Professorat funcionari en pràctiques.
     • 3.- Professorat interí.
     • 4.- Altres.
     Observacions
      • Programa i més informació en: fes clic ací
      • El nombre d'hores de certificació es farà segons el registre d'assistència (mínim 10h, màxim 20h)
      Termes Consultar inscripcions