Servei de Formació del Professorat
Curs 22HS88BX095 - Una experiència d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP): L'Arqueologia Experimental, oportunitats i contextos
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Humanístic Social
Dades generals
Humanístic
31 d'octubre de 2022
2 de desembre de 2022
20 hores
35 (57 inscripcions realitzades)
on-line
Terminis D'inscripció
15 de juny de 2022
21 d'octubre de 2022
27 d'octubre de 2022
Ponents
Jose Antonio Serrano Oliver

Objectius
 • Actualitzar la formació del professorat en els enfocaments metodològics més innovadors, proporcionant nous recursos per a la seua aplicació en l'aula.
 • Analitzar els plantejaments didàctics que s'utilitzen en l'aula i la seua contribució al desenrotllament de les competències clau.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS
 • a) Conèixer els principis pedagògics de la Arqueologia experimental: competències, aprenentatge fonamentat en projectes, i molt més.
 • b) Vincular l´aula amb el mètode científic de la investigació arqueològica.
 • c) Transformar el pati: el disseny d´un espai arqueològic experimental al centre escolar.
 • d) Reivindicar l´existència de les arqueòlogues a la tradició de la investigació científica.
 • e) Connectar les activitats del aula amb el entorno cultural del centre.
 • f) Sensibilitzar sobre la defensa del Patrimoni cultural: la legislació i les accions des de l´aula.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS DEL CURS:
  • a) Fundamentació pedagògica de la experiència arqueològica: patis transformadors, ABP i Aprenentatge Cooperatiu.
  • b) Coneixement de la investigació arqueològica: glossari i pràctica.
  • c) Visita didàctica: del museu a l´aula.
  • d) Disseny d´un espai per a l´arqueologia experimental: espais, cultures i activitats.
  • e) Organització d´activitats i l´estudi de las arqueòlogues a la tradició de la investigació científica.
  Dirigit A
   • CRITERIS PRIORITARIS D'ADMISSIÓ DELS PARTICIPANTS
   • 1r Professorat de Secundària de Geografia i Història.
   • 2n Professorat de Primària.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres privats-concertats de la Comunitat Valenciana, o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.
    • Ser docent de l'especialitat de Geografia i Història, i de Primaria.
    • Per a la selecció dels participants es tindrà en compte l'ordre d'inscripció.
    Observacions
     • El curs oferirà continguts que poden ser d'utilitat per als Professorat de Secundaria de la especialitat de Geografia i Història, que impartisca els cursos de l'ESO i Batxillerat, així com per a Professorat de Primària.
     Termes Consultar inscripcions