Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
20PL51ES059 L'avaluació dels idiomes en la secundària obligatòria
(a distància) 09/12/2020 10/12/2020 8 Participants

1