Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
21GA99ES037 Disseny multinivell i metodologies actives
Gandia 08/07/2021 21/09/2021 12 Realització
21GA99IN031 Ferramentes per a docents: gestió emocional i Mindfulness
Calp 06/09/2021 15/11/2021 30 Realització
21GA52IN014 Recursos TIC per a llengües treballant per àmbits en secundària
(a distància) 10/09/2021 29/10/2021 30 Realització
21PL76IN011 Formador de formadors. Planificació de la metodologia TIL-TILC al centre docent.
(a distància) 13/09/2021 31/10/2021 40 Realització
21GA47IN068 Creació de recursos digitals per a Aules
(a distància) 15/09/2021 03/11/2021 30 Realització

1