Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
21GA76IN008 La lectura com a eina d'inclusió a l'aula
(a distància) 20/09/2021 12/11/2021 35 Confirmació
21VA89IN009 Orientar per a la igualtat d'oportunitats
(a distància) 27/09/2021 31/10/2021 30 Confirmació
21AE96ES067 Les TIC a l'EPVA: reptes per a una educació artística activa i digital
(a distància) 27/09/2021 08/11/2021 30 Confirmació
21EI11EI021 L'alumnat de 2 anys: primers moments, primeres emocions, primeres satisfaccions
(a distància) 27/09/2021 22/11/2021 30 Confirmació
21GA96IN011 Didàctica musical online: eines i recursos per a la formació a distància
(a distància) 27/09/2021 15/11/2021 30 Confirmació
21AE96IN070 Curs d'ukelele: nivell 2
(a distància) 27/09/2021 25/10/2021 20 Confirmació
21GA96IN012 Toca Plàstica! Tips per implementar projectes artístics: des de la metodologia fins l'avaluació
(a distància) 27/09/2021 29/11/2021 30 Confirmació
21GA11EI017 English to take away. Recursos d'anglés com a llengua vehicular
(a distància) 11/10/2021 22/11/2021 30 Confirmació
21VA99IN075 Educar en emociones: coaching educatiu per a la millora de la comunicació docent
(a distància) 14/10/2021 12/11/2021 30 Confirmació

1