Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
21PL51ID003 L'ensenyament de la gramàtica a l'aula de llengua estrangera a través de la língüística cognitiva
(a distància) 19/01/2021 16/02/2021 20 Participants
21VA11EI009 Descobrir i comunicar els llenguatges a l'aprenentatge infantil
(a distància) 19/01/2021 14/03/2021 20 Participants
21IN63IN001 COEDUCA. Com incloure referents femenins en l'aprenentatge de llengües estrageres.
(a distància) 19/01/2021 26/01/2021 10 Participants
21XA11EI001 Benestar físic i emocional de l'adult acompanyant
(a distància) 19/01/2021 22/02/2021 20 Participants
20EI11EI065 IV jornades de tecnologia educativa:infància digital
(a distància) 20/01/2021 21/01/2021 8 Participants
21CA59IN006 COEDUCA. Formació per a la Coordinació en Igualtat i Convivència. CIC II. Castelló
Castelló De La Plana 25/01/2021 22/03/2021 30 Participants

1